Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Beslut under andra dagen av idrottens årsmöte

Beslut under andra dagen av idrottens årsmöte

Andra dagen av idrottens årsmöte präglades av dialog och en vilja att komma överens och hitta kompromisser och lösningar. Här listas dagens beslut tagna av idrottens årsmöte.

Andra dagen av idrottens årsmöte präglades av dialog och en vilja att komma överens och hitta kompromisser och lösningar.

Beslut under andra dagen av idrottens årsmöte:                  

Riksidrottsmötets andra dag hade fokus på jämställdhet, trygg idrott, anti-doping och medlemsansökningar.

Riksidrottsstämman beslutade:

- Om nya jämställdhetsmål för svensk idrott samt stadgeändringar som innebär kvotering inom specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.

- Ta fram en gemensam policy för svensk idrott gällande bland annat huvudklädsel.

- En mer etisk och trygg idrott genom att ta fram en etisk kod, inrätta en ombudsman och en visselblåsarfunktion för oegentligheter inom idrotten samt se över preskriptionstiden för brott riktade mot barn och unga som inte är tävlingsrelaterade för att säkerställa ett barnrättsperspektiv.

- Se över kriterier, villkor och anslutningsformer till Riksidrottsförbundet. Som ett resultat av det beslutet återremitterades samtliga medlemsansökningar till RIM 2019.

- Den strategiska planen för 2018-2021 samt verksamhetsinriktning för 2018-2019, som diskuterades under fredagen, beslutades.  

- Stämman, beslutade efter beredningen i redaktionsutskottet, att nuvarande organisering av anti-dopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska RS skyndsamt uppta dialog med WADA för att säkerställa en godkänd svensk ordning. Beslutet klubbades av ett enigt Riksidrottsmöte.

Stämman återupptas klockan 09.00 i morgon, söndagen den 21 maj. Ärenden som återstår under söndagen är val till Riksidrottsstyrelsen, Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden, Dopingkommissionen med mera.  

Via twitter @RFidrotten kan du följa ärenden och beslut under hela mötet.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-564 52 16