Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Björn Eriksson känns på pulsen inför Riksidrottsmötet

Björn Eriksson känns på pulsen inför Riksidrottsmötet

På fredag startar idrottens årsmöte, Riksidrottsmötet, i Jönköping. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna känns här på pulsen.

Vilka ärenden är de som han får flest frågor kring och hur känner han inför mötet där alla medlemsförbund ska rösta för hur de vill att idrottsrörelsen ska utvecklas framåt?

Nya principer för bidragsfördelning, ny syn på medlemskap och rätt till stöd och de sista pusselbitarna för en trygg idrott är några av de skarpa förslag som ska diskuteras och beslutas under Riksidrottsmötet i Jönköping.

Hur känner du så här de sista dagarna inför årsmötet?

– Det känns mycket spännande. Idrottsrörelsen är inne i förändring och jag känner en sådan glädje och stolthet över att få vara med i det arbetet. Det finns en framtidstro, en gemensam vilja att hitta nya former och nya initiativ för att kunna fortsätta utvecklas och vara relevanta, säger Björn Eriksson.

Är det några förslag som väcker mer uppmärksamhet än andra – som du får svara på fler frågor kring?

– Ja, flest frågor får jag om de ärenden som rör medlemskap. Vid årsmötet 2017 fick vi i uppdrag att se över hur medlemskapet i RF och SISU ska se ut i framtiden. Uppdraget var att särskilt tydliggöra kriterierna för medlemskap. Nu finns förslag på modell som våra medlemmar ska säga vad de tycker om genom att rösta på årsmötet.

Det har varit en del livliga diskussioner nu inför Riksidrottsmötet. Bland annat vad gäller de förbund som ansöker om medlemskap. Hur ser du på det?

– Det är bra att förslagen diskuteras så att olika synpunkter lyfts innan det är dags att rösta. Riksidrottsstyrelsen känner en ödmjukhet inför viljan hos de olika förbunden att vilja bli egna medlemsförbund. Vi vill att all föreningsidrott som bedrivs i Sverige ska vara med i RF, men det är inte ett smart utnyttjande av våra gemensamma resurser att arbeta i allt för små enheter. Flera av de idrotter som söker för att bli egna förbund är redan medlemmar i befintliga förbund. Idén med den nya modellen för medlemskap är att just samverka i stabila förbund så att det blir mindre administration och mer idrott och utveckling för pengarna. Vi har stor respekt och förståelse för att samgående mellan förbund kan vara svårt. Det finns en fantastisk drivkraft i varje förening och i varje förbund och det kan finnas en oro att mista sin idrottskultur, ekonomiska säkerhet och beslutanderätt. Tanken med den modell som föreslås är just att inte behöva utesluta idrotter, utan att förbund ska samverka så att all föreningsidrott kan vara med.

Vad för andra frågor möter du?

– En hel del frågar om det förslag till nya ramar för bidragsfördelning. Även här handlar det om stora förändringar för våra medlemmar och då är det bra att det lyfts, förklaras och tycks. Jag får vissa frågor om det stärkta arbetet för en trygg idrott och även kring matchfixing som är ett stort hot mot idrottsrörelsen. Här finns förslag att ytterligare skärpa reglerna för spel på egen serie. När en så här stor idrottsrörelse är inne i ett förändringsarbete, strategi 2025, måste vi förstå att det kommer att ta tid, vi måste ha tålamod och ibland även kanske göra om och göra nytt flera gånger för att verkligen få till beslut som leder till den utveckling vi gemensamt vill se.

Är du nyfiken på vad som diskuteras under Riksidrottsmötet och vad som beslutas kan du följa beslut via @RFidrotten på twitter eller hela årsmötet live via den här länken

Här hittar du mer information och samtliga förslag till beslut Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16