Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Bygg för vår hälsa - inte fort och fel

Bygg för vår hälsa - inte fort och fel

Idrotten behöver ta en större plats i samhällsplaneringen. Vikten av att vi rör på oss är allmänt känd, men när bostäder nu snabbt ska byggas hänger inte planeringen av idrottsytor med.

Upprepa inte historiska misstag, skriv in ordet idrott i plan- och bygglagen, skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet på debattplats i Göteborgs Posten.

Stillasittande är i dag ett av de vanligaste folkhälsohoten och behovet av motion och rörelse har aldrig varit större än i dag. Enligt en rapport från nordiska ministerrådet är svenska barn de mest stillasittande i Norden. Samtidigt är bristen på idrottsytor runt om i Sverige ett hinder för många barn och unga att röra på sig.

I ivern att möta behovet av fler bostäder har politiken de senaste åren arbetat för att förenkla och snabba på bygget nya stadsdelar och förtätning av befintliga områden. Men när det ska gå snabbt så kan det ibland också bli fel. Blir det fel i samhällsplaneringen riskerar de boende att få leva med bristerna i många år.

Här kan du läsa hela debattartiklen på gp.se 

För mer information kontakta 

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16