Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Civilsamhället är kittet och skyddsnätet som håller ihop Sverige

Civilsamhället är kittet och skyddsnätet som håller ihop Sverige

Riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson skriver tillsammans med ytterligare 12 organisationer på debattplats i Östgöta Correspondenten om civilsamhällets engagemang och ideella arbete som bygger demokrati, fungerar som ett kitt i samhället och håller ihop Sverige.

Den 9 september i år valdes 14 800 personer att representera Sveriges befolkning i de beslutande församlingar vi har i kommuner, regioner, landsting och riksdagen. I fyra år ska ni leda landet, fördela de gemensamma resurserna och inrätta lagar, förordningar och regelverk.

Men samhället är så mycket större än staten och det offentliga. Forskarna delar gärna upp det i fyra sfärer, det offentliga, näringslivet, civilsamhället och familjen. Det svenska civilsamhället är något alldeles extra med 244 000 organisationer. Drygt häften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt enligt den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke Högskola. I genomsnitt lägger de ner 15 timmar i månaden.

Vi gör allt från att leda fotbollsträningar, anordna spelkvällar och hjälpa hemlösa till att lära nyanlända svenska eller göra akuta räddningsinsatser som när de svenska skogarna brann i somras.

Vi drivs av att ett genuint engagemang, utan vinstintresse. Våra idéer drivs inte av ekonomisk vinst eller utdelning till aktieägare. Ett engagemang som i ett internationellt perspektiv är unikt. Tillsammans med våra grannländer ligger vi i topp när det gäller ideellt arbete. Vi bidrar till samvaro, glädje och meningsfullhet och drivs av att ge människor möjlighet att utvecklas och bidra till samhällsbygget på olika sätt.

Vi har ett system med demokratiskt uppbyggda ideella organisationer som styrs av medlemmar. Inte av politiker eller myndigheter. De miljontals svenskar som genom delaktigheten i sin lokala gemenskap i församlingen, lokalavdelningen, föreningen eller gruppen är del av något större. En rörelse som de faktiskt formar genom delaktighet och demokratiska beslut.

Det är intresset för friluftsliv som lockar en scout in i civilsamhällets organisationer. En stark medkänsla för utsatta barn driver de frivilliga hos barnrättsorganisationerna. Demokratisk skolning och utvecklandet av socialt kapital är samhällsnyttiga effekter som uppkommer ur deras intresse och vilja att hjälpa.

Civilsamhällets organisationer är demokratibyggare. Vi skapar tillhörighet, möten över gränser, och sammanhang, trots att vi kanske bara vill uppleva naturen tillsammans med andra. Vi är både kittet och skyddsnätet för väldigt många människor i Sverige.

Vi vet att ni som har fått förtroendet att representera oss medborgare i någon av våra fullmäktige eller i riksdagens plenisal har många viktiga beslut framför er. Utmaningar kring ekonomi, skola, vård, omsorg, arbetslöshet, integration, klimatförändringar, bostadsbyggande med mera. Vi är och vill vara medspelare för att lösa samhällsutmaningar, men också en utmanande röst när vi upptäcker problem.

På nästa fullmäktigemöte eller i ett postfack får alla 14 800 folkvalda i kommuner, regioner, landsting och riksdag en bok med kunskap om vad civilsamhället bidrar med och behöver för ett fritt och starkt civilsamhälle. Bakom boken står 13 stora organisationer.

För Sverige behöver ett fritt och starkt civilsamhälle för att bygga ett resilient, inkluderande, medmänskligt och demokratiskt samhälle.

Ge oss möjlighet att göra Sverige starkare genom att vara kittet i ett öppet och inkluderande samhälle. Så lovar vi att fortsätta verka både demokratiskt och praktisk för ett solidariskt och hållbart samhälle.

Staten och civilsamhället berikar varandra. Låt oss arbeta tillsammans.

Eva Blomqvist, generalsekreterare Bilkåren

Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS

Göran Pettersson, generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen

Rosaline Marbinah, ordförande Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

Ola Mattsson, Sverigechef Rädda barnen

Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset

Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden

Per Klingbjer, ordförande Svenskt Friluftsliv

Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare Svenska kyrkan

Anna Erlandsson, förbundsordförande i spelhobbyförbundet Sverok

Martin Linder, ordförande Unionen  

Här kan du läsa debattartikeln på corren.se