Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / EM i ridsport - ett välkomnande, omtänksamt och inkluderande mästerskap

EM i ridsport - ett välkomnande, omtänksamt och inkluderande mästerskap

Europas bästa ryttare och Europas bästa hästar, snart på plats i storstaden för att tävla i ett unikt mästerskap. Snart råder ett mixat vimmel av människor och ståtliga djur på Göteborgs gator.

Att vakna upp till ljudet av gnäggande hästar blir under en vecka stadsbornas vardag.

Göteborgs stad är en erfaren arrangör av evenemang inom ridsport. Göteborgs Horse show har gått av stapeln här sedan 40 år tillbaka och staden har stått värd för dussintals världscupsfinaler i hoppning, dressyr och körning.

Den 21–27 augusti står staden och hästsporten i händelsernas centrum igen. Under en veckas tid kommer EM i ridsport anordnas på ett sätt som ett ryttarmästerskap aldrig anordnats förut. Ett EM där de fyra disciplinerna; hoppning, dressyr, paradressyr och körning genomförs i stadsmiljö! Mästerskapets tävlingsarenor, Heden, Ullevi och Slottsskogen, ligger alla i centrala Göteborg vilket gör hela staden till en stor evenemangsplats. Dessutom kommer Scandinavium och Valhalla IP göra plats för volontärcenter och stall.

Utöver att genomföra ett unikt mästerskap i citymiljö har Svenska Ridsportförbundet med samarbetspartners visionen att leverera ett av de mest hållbara mästerskapen i Europa under 2017. Att genomföra ett hållbart evenemang innebär kortfattat att alla satsningar och investeringar som görs har utgångspunkt i att stärka ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Ett starkt bidragande inom alla tre områden är en förutsättning för att evenemanget ska erhålla epitetet ”hållbart”.

- Hållbarhet handlar om att bidra till en bättre värld idag och för kommande generationer. Man kan inte göra allt men man kan alltid göra nåt. Börjar man i den ändan kommer man snabbt på att man kan göra lite mer, berättar Katarina Thorstensson hållbarhetsansvarig på Göteborg & Co.

För att evenemanget ska nå målet om att vara ett av Europas mest hållbara mästerskap 2017 satsas det på fem områden som agerar ryggraden i hållbarhetsarbetet. 

Ett välkomnande, omtänksamt och inkluderande mästerskap

Alla som besöker och jobbar med mästerskapet ska känna sig välkomna och uppleva att evenemanget är tillgängligt för alla oavsett förkunskaper, intressen, förutsättningar och villkor. Ett exempel på en insats som görs för att lyfta området inom de sociala aspekterna är att ha fri entré till såväl invigning, vissa tävlingar och till olika event under veckan. På så vis hoppas man att fler människor ska kunna ta del utav mästerskapet. Möjligheten att kommunicera på flera språk i olika kanaler ses också över för att förenkla dialoger och information för besökare. Att män och kvinnor tävlar på samma förutsättningar inom sporten kommer också ges plats i kommunikationen för att stärka de sociala aspekterna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Mat & dryck

Under mästerskapet kommer ett välsmakande och varierat utbud av mat och dryck erbjudas. Vegetariska och ekologiska alternativ kommer serveras samt lokalproducerad och etiskt märkt mat och dryck. Genom att erbjuda en ökad volym vegetarisk mat minskas klimatpåverkan drastiskt från evenemangets totala klimatavtryck. Tillgång till kranvatten kommer erbjudas till såväl utövare som besökare vilket innebär minskad konsumtion av vatten på flaska. Detta innebär en mycket stor klimatbesparing då en liter producerad och levererad vattenflaska släpper ut 300 gånger så mycket koldioxid än en liter tappat vatten från kran.

Katarina berättar att det ur hållbarhetssynpunkt är en tuff utmaning att servera mat och dryck vid stora evenemang då många underleverantörer behöver vara inblandade. Kunskapen kring hållbarhet i restaurangvärldens alla led är varierande vilket kan leda till att kedjan brister på vägen. Det är svårt att säkra och kontrollera att hållbarhetsstrategin genomsyras från ax till limpa.

Resurs- & avfallshantering, reduce, reuse, recycle!

Att producera konsumtionsartiklar och varor kräver resurser och energi under tillverkningen. När artiklarna efter förbrukning blir till avfall och sopor uppstår vid kassering en ytterligare belastning för miljön. Därför är en medveten och varlig resurs- och avfallshantering ett viktigt fokusområde vid stora evenemang. Då mästerskapet utspelar sig i stadens citykärna är det extra viktigt att ha tydliga planer för allt ifrån hantering av engångsmuggar, sopsortering, till överbliven gödsel.

Katarina poängterar att frågan om sophanteringen är extra viktig vid stora evenemang eftersom det lätt blir en ond spiral i nedskräpning. Finns det skräp på marken tenderar besökare och deltagare att lättare slänga skräp än om det är rent och städat. Något som genererar ”merjobb”. Enligt flertalet studier ökar också risken för bråk och stökigheter i en nedskräpad miljö. Detta gör det än mer angeläget att hanteringen av avfall fungerar.

– Att erbjuda sortering av avfall för besökare skickar starka signaler om att vi som arrangör tar vårt ansvar, säger Katarina.

Klimatutmaningen

Att göra så lite skada och negativt avtryck på miljön som möjligt är utgångspunkten för ett gott arbete med ekologisk hållbarhet. En vanlig diskussion vid stora mästerskap är frågan om transporter och resor. Katarina betonar att resor inte kan uteslutas vid stora evenemang, men för att minimera skadliga klimatutsläpp ska resealternativ undersökas.

Då ett europamästerskap lockar långväga besökare, både åskådare och utövare, är det viktigt att redan i planeringsstadiet rikta uppmärksamhet mot rese- och transportlogistiken. Ofta är besökarnas resor till och från evenemanget den enskilt största utsläppsfaktorn kring ett evenemang och det gäller därför att underlätta för besökarna att välja det transportmedel med minst avtryck. Resor till och från ett evenemang är ett nödvändigt ont men tack vare att det här mästerskapet genomförs i en storstad minskar de lokala resorna.

Legacy – arvet efteråt

Ett viktigt mål med EM i ridsport är att på kort och lång sikt ge positiva effekter för samhället, destinationen och ridsporten. Alla intressenter ska känna att evenemanget gett positiva mervärden, större än förväntat. Internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

– Man ska alltid ha en plan för vad man ska göra av det som blir kvar efteråt. Ett hållbarhetstänk inkluderar att tänka på långsiktiga effekter och att skapa så många positiva värden som möjligt för värdstaden. Tänk på vilket ”arv” mästerskapet lämnar efter sig och vad som behöver hanteras efter evenemangets slut, säger Katarina Thorstensson.

EM i ridsport förväntas bli en publikfest och ur hållbarhetsperspektiv kan evenemanget stoltsera med en miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas nationella standard Miljödiplomerat Event.

– I vårt hållbarhetsarbete har det varit framgångsrikt att välja ut vissa områden och lägga krut på dessa. Visst har vi saker kvar att göra och det kan bara bli bättre, men vi är stolta över vårt strategiska arbete som påminner oss om att vi kan göra världen lite bättre genom våra handlingar, avslutar Katarina.