Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Engagerade diskussioner under första dagen av Riksidrottsmötet

Engagerade diskussioner under första dagen av Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet i Jönköping inleddes med många glada möten, återseende av goda idrottsvänner, engagerade diskussioner och argumentation inför olika beslut.

Efter intensiva debatter under fredagen bordlades flera beslut till lördag för att samla ihop inkomna förslag. Några av de ärenden som därför kommer att beslutas under lördag är beslut om kriterier för medlemskap och ny version av Idrotten Vill, idrottsrörelsens idéprogram.  

Här följer ett preliminärt program och urval av ärenden för lördag 25 maj:  

Lördag 25 maj 
08.30 Start fortsatt möte 
Förutom bordlagda ärenden kommer också  
ärende 10.9 Riksidrottsförbundets stödformer  
att beslutas under lördag.  
12.30-14.00 Avbrott för lunch  Under eftermiddagspasset planeras ärende 10.17 behandlas: Övriga ändringar i RF stadgar och reglementen. (åtgärder som föreslås för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla)  
Cirka 17.00 Dagens program slut  
18.30 Idrottsmiddag och utdelning av förtjänsttecken (Lista samtliga förtjänstteckenmottagare) 

Här kan du följa Riksidrottsstämman live  

Här hittar du mer information om Riksidrottsmötet  

Via twitter @RFidrotten och #rim19 (eller #RIM19?) får du uppdateringar om ärenden och beslut. 

För mer information kontakta 

Anna Setzman 
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna  
070-564 52 16