Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Ett paradigmskifte i idrottsrörelsen kan bli verklighet

Ett paradigmskifte i idrottsrörelsen kan bli verklighet

Idrotten är en plats där människor blir friskare, gladare och umgås över gränser. Alla ska uppleva framgång och motgång, känna sig motiverade och få möjlighet att lära sig nya saker i våra föreningar.

Förändring krävs för att vi ska nå de mål som idrottsrörelsen gemensamt har satt upp i Strategi 2025. Det skriver Björn Eriksson i Jönköpingsposten i dag. 

Här följer hela texten:

I dag inleds Riksidrottsmötet i Jönköping. Här samlas hela idrottsrörelsen för att gemensamt fatta beslut om framtiden för idrottsrörelsen i Sverige. Riksidrottsstyrelsen går fram med flera skarpa förslag i strategiska frågor.

  • För en ökad förändringstakt föreslår vi nya ramar och principer för idrottens bidragsystem

Förändring krävs för att vi ska nå de mål som idrottsrörelsen gemensamt har satt upp i Strategi 2025. Formerna görs om för de två miljarder som staten stödjer idrottsrörelsen med årligen. Fördelningen av medel ska tydligare kopplas till de gemensamma långsiktiga målen. Varje förbund äger sin idrott, men vi ser fördelar med ökad samverkan. Resultatet ska bli mer tid för idrott, fokus på idrottsrörelsens mål och mer framåtblickande för fler aktiva i rörelsen. Det handlar om att kakan att dela på inte är större, men vi vill skära den på ett annat sätt. Vi vill att stödet stimulerar att fler ungdomar idrottar längre, att arbetet mot en jämställd idrott går snabbare och att den socioekonomiska ojämlikheten minskar.

Våra 71 medlemsförbund har enats om en gemensam vision, Strategi 2025, för framtiden och hela tiden får vi höra om idrottsföreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Vi konstaterar att idrottsrörelsen på en del områden helt enkelt måste förnya sig för att förbli attraktiv. Vi måste bli bättre på att möta människors olika behov så att fler känner sig välkomna på sina villkor.

Idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen samt att vi vill att man inrättar ett idrottsnätverk för förbund med intresse av en ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Idrottsrörelsen ska vara öppen för nya idrotter samtidigt som vi vill ha stabila förbund som både verkar för föreningarnas bästa och även når upp till de åligganden som idrottsrörelsen gemensamt har beslutat om.

  • För en trygg idrott föreslår vi förlängd preskriptionstid och nya möjligheter att anmäla till bestraffning

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart. Därför föreslår vi längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla. Att vara idrottsledare är ingen demokratisk rättighet, istället har vi som finns nära idrottande barn, ungdomar och vuxna en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans. De ändringar som föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi i idrotten har.

Idrotten är en plats där människor blir friskare, gladare och umgås över gränser. Alla ska uppleva framgång och motgång, känna sig motiverade och få möjlighet att lära sig nya saker i våra föreningar. Fokus på personlig utveckling lägger grunden för ett livslångt idrottande. Det ger också de som drömmer om mästerskap och medaljer bättre förutsättningar. I en tid där stillasittande och ohälsan ökar kan idrottsrörelsen bidra med mer gemenskap, ökad fysisk aktivitet och glädje. Vi ser med ödmjukhet fram emot de diskussioner och de gemensamma beslut som vi ska fatta i helgen.

Riksidrottsmötet i Jönköping kan bli ihågkommet för att vara platsen där ett paradigmskifte i svensk idrott blev verklighet.

För en bättre idrott och ett starkare Sverige.

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 

Här kan du läsa texten på Jönköpingsposten