Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Event impact calculator - ett verktyg att räkna med

Event impact calculator - ett verktyg att räkna med

Intresset för att skapa internationella evenemang i Sverige är stort. Under 2017 anordnades över 50 evenemang i olika städer spridda i städer från söder till norr.

Då intresset för internationella evenemang växer sig allt större i världen är det viktigt att se till att idrotten hänger med i svängarna. Verktyget Event impact calculator hjälper till att beräkna ett evenemangs effekt på samhället ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är de tre områden som tillsammans kännetecknar ett hållbart evenemang. Verktyget Event impact calculator är framtaget av Riksidrottsförbundet tillsammans med ekonomiedoktor Ossian Stiernstrand arbetandes vid Göteborg & Co. 

Varje kvartal anordnar Riksidrottsförbundet en utbildning i prognosverktyget med syftet att ge användaren grundläggande förståelse av verktyget samt för att bli trygg i hur resultaten ska användas och tolkas. Utbildningen som pågår under fyra timmar syftar till att ge alla användare grundläggande kunskaper kring hur siffror ska knappas in och om hur värden ska uppskattas och utläsas. Det väl genomarbetade verktyget med bakomliggande algoritmer, evidens och forskning är okomplicerat i knapptryckningarna men hur utfallet ska tolkas kan ses som en utmaning. Speciellt i möte med intressenter då utfallet ska tolkas i samsyn.

Vid den senaste utbildningen deltog 15 personer från olika specialidrottsförbund och destinationer. En av deltagarna, Isabelle Lindsten, kappseglingsansvarig på Svenska Seglarförbundet är mycket positiv till utbildningen.

- Den var intressant och givande. Vi använde oss av konkreta exempel och diskuterade kring dessa, vilket var väldigt lärorikt. Jag kommer använda verktyget som ett underlag för diskussion gällande våra evenemang och som ett hjälpmedel i att fatta väl genomtänkta beslut, berättar hon.

Annan feedback som deltagarna på utbildningen lämnade var: "Nu är det bara att sätta igång att testa massor av olika evenemangsidéer", "Ett perfekt sätt för utbyte av kunskap i dialog med varandra", "Verktyget är precis vad vi på specialidrottsförbunden behöver för att komma igång med planeringen av evenemang".

Riksidrottsförbundets syfte med Event Impact Calculator är att utifrån validerade siffror uppmuntra till diskussion mellan parter om evenemangs möjligheter och utmaningar. Tanken är också att verktyget ska leda till klokare och fler korrekta beslut i frågan om att arrangera ett evenemang eller inte. Verktyget kan också användas som ett redskap för att välja rätt evenemang att satsa på.

- Att som specialidrottsförbund ha ett validerat underlag med sig in i samtalet med exempelvis ett destinationsbolag eller en kommun gör att diskussionen och samrådet kan utgå ifrån en högre nivå. Med en evenemangsprognos i handen blir konsten att satsa på ”rätt” evenemang lättare att bestämma. Med hjälp av Event Impact Calculator kan man konkret påvisa ett evenemangs effekter och slippa gå på känslan om gynnsamhet, berättar David Gustafsson, processledare på RF/SISU.

Användaren av verktyget kan vara många; specialidrottsförbund, kommuner, destinationer, organisationer eller andra som planerar att skapa och genomföra en tävling eller mästerskap. För att få en prognos ställd fyller användaren i frågor om sitt tilltänkta evenemang om bland annat uppskattade kostnader, intäkter, antal tillresta turister och transporter.Efter några enkla steg och frågeställningar sammanställs en rapport klar att användas som underlag vid samverkan med destinationer, motivera bidragsansökningar, attrahera sponsorer eller andra intressenter.

- Jag tror och tycker att vi i Sverige behöver utveckla vår kompetens i arbetet med evenemang. Event Impact Calculator kan leda till lärande för hela branschen och ge en mer professionell hantering, berättar Ossian Stiernstrand, Göteborg & Co.

Den första utbildningen av prognosverktyget hölls i januari 2017 och totalt finns idag 152 utbildade användare. Nästa utbildningstillfälle ges i mars 2018.

För mer information kontakta 

Leif Johansson 
Internationella evenemang
This is a mailto link
08-699 62 26