Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Fler svenska kvinnor tar plats i styrelser för internationella förbund

Fler svenska kvinnor tar plats i styrelser för internationella förbund

Efter att under flera år ha sett en nedåtgående trend sker nu en uppgång gällande svensk representation i internationella organ, där Sverige idag har 327 representanter.

Störst är ökningen bland kvinnor inom styrelser för europeiska och internationella förbund. Där återfinns idag 20 kvinnor och 34 män på 54 positioner.

En av Riksidrottsförbundets uppgifter på det internationella området är att stimulera och på olika sätt stödja specialidrottsförbunden i deras verksamhet och möjliggöra för fler att nå internationella uppdrag. Sverige har idag 327 internationella representanter på olika nivåer inom idrotten och det är framförallt kvinnorna som har blivit fler jämfört med föregående år. 20 kvinnor och 34 män återfinns på 54 olika positioner inom styrelser för europeiska och internationella förbund. Motsvarande siffror föregående år var elva kvinnor och 30 män. Av de 54 styrelsepositionerna är 15 som ordförande eller vice ordförande.

– Det är mycket glädjande att vi under de senaste åren har sett en ökning av internationella representanter inom idrotten. Deras insatser är viktiga för att påverka den internationella idrottens utveckling. Vi ser att kvinnorna blir fler, men även att de får tyngre uppdrag, konstaterar Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

För att fortsatt stimulera och arbeta för fler internationella representanter inom idrotten erbjuder Riksidrottsförbundet både en grundutbildning för nya eller blivande internationell delegater, samt en högkvalitativ internationell ledarskapsutbildning kallad Nordic International Leadership Education (NILE).

NILE genomförs nu för tredje året i rad och utbildningen behandlar områden som strategisk kommunikation, konsten att bygga hållbara relationer, politiskt påverkansarbete inom idrotten, idrottens internationella förhållningsregler och argumentationsteknik. Linnéa Björndahl, som är projektledare på Parasport Sverige och styrelsemedlem i INAS, International Association for Parasport Athletes with an intellectual disability, är en av deltagarna i årets NILE.

– Min hjärtefråga är att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning inom idrotten. Det är på den internationella arenan de stora besluten tas och det är där jag måste verka om jag ska kunna skapa förutsättningar för långsiktiga förändringar. Tack vare utbildningen känner jag att jag nu har större möjlighet till det. I det internationella uppdraget kommer jag kunna använda verktygen, framför allt de retoriska, för att få fram mitt budskap. Något som ibland kan vara ganska svårt när man är ung och tjej i en mansdominerad bransch, säger Linnéa Björndahl.

Utbildningens mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper och användbara verktyg för att stärka och flytta fram sina positioner på den internationella arenan.

Fakta internationella representanter den 1 januari 2018.
327 internationella representanter (79 kvinnor, 248 män).
138 valda, 189 tillsatta

Styrelsenivå Europa

15 personer (7 kvinnor, 8 män)
3 vice ordförande i europeiska förbund

Styrelsenivå Internationellt
39 personer (13 kvinnor, 26 män)
4 ordförande och 8 vice ordförande i internationella förbund

För mer information kontakta

Marie Denitton
Internationell handläggare Riksidrottsförbundet
This is a mailto link
08-699 62 08