Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Ge oss tid, plats och stöd - så gör vi Sverige starkare

Ge oss tid, plats och stöd - så gör vi Sverige starkare

Vi bygger Sverige långsamt. Ge oss tid, plats, stöd och tålamod men våga också ta strid för fler idrottsytor och ännu bättre förutsättningar. Då kan vi tillsammans göra Sverige starkare.

I Dagens samhälle skriver Björn Eriksson och Stefan Bergh, ordförande respektive generalsekreterare i Riksidrottsförbundet, om idrottens samhällsnytta, behov av förutsättningar och långsiktighet.

Idag, måndag 23 juli, är en kortare version av en text från Björn Eriksson och Stefan Bergh publicerad på debattplats i Dagens samhälle. Här nedan följer den längre grundversionen.  

Hur vill vi att Sverige ska vara och hur ser vi tillsammans till att bidra till att det blir så? I en tid av polarisering, ökad bostadssegregation, ojämlikhet i skolresultat, områden som det offentliga närmast har lämnat, ökande ohälsa och ungdomar som inte känner att de har en ärlig chans i livet, är frågan om hur vi vill leva tillsammans kanske viktigare än någonsin. I dag skapar osäkerheten för framtiden en oro bland många.

Tempot i vårt mediala och digitala tidevarv gör att debatter om våra samhällsutmaningar alltför ofta handlar om reaktiva och repressiva åtgärder. Det handlar om hårdare straff för brott, fler poliser i utsatta områden och mer mediciner mot sjukdomar och ohälsa. Det är djupt problematiskt att vi har så svårt att förstå och acceptera att förebyggande åtgärder är billigare och effektivare men också tar tid.

Under Fotbolls-VM har vi på hemmaplan mött och sett hur vi samlas runt fotbollen för att heja på vårt lag, hur vi tillsammans känner stolthet och gläds åt framgångar som grundas på lagarbete, fokus, glädje och hårt jobb. När vi är i idrottshallen möter vi också något annat än en orolig värld och ökad ohälsa. Glada, energifyllda och svettiga tjejer och killar som skrattar, springer, hoppar, samarbetar och fajtas. De är där och då helt fokuserade på sin idrottsprestation. Världen utanför är utestängd för en stund, oron som bortglömd.

Sverige behöver unga människor som växer upp till starka, självständiga, toleranta, medkännande samhällsmedborgare. Tjejer och killar som är och känner sig fria och kompetenta att fatta egna beslut att forma sina liv. Unga människor som möts över gränser - geografiska, sociala och kulturella.

Med stöd av vuxna kan många nå dit. Föräldrar, lärare och andra vuxna i förskola, skola och fritids gör mest för våra barn och unga. Studier visar att idrotten är den viktigaste platsen för många efter hem och skola. Vi är 650 000 ledare, eller kanske snarare lotsar, som genom idrotten bygger framtidens vuxna och ett starkt Sverige.

Hela idrottsrörelsen jobbar systematiskt med fem utvecklingsresor. Så vart är vi på väg? Hur ser vi att idrotten behöver utvecklas för att vi tillsammans ska bidra till det Sverige där vi vill leva tillsammans?

  • Föreningen är även i framtiden en viktig plats för idrotten och samhället. Den står för en demokratisk och öppen struktur som vi ska utveckla och vårda.
  • En ny syn på träning och tävling som gör att fler vill idrotta längre är den andra resan.
  • Inkluderande och jämställd idrott där alla som vill känner sig välkomna för den hen är, är resa tre och fyra.
  • Ett stärkt ledarskap är resa nummer fem.

När vi möter politiken står de upp för idrotten och vi upplever ett stort intresse att möta oss inom Sveriges största folkrörelse. Politiker lyfter ofta vår samhällsnytta, hur vi bidrar till allt ifrån minskad ohälsa till att människor i ett samhälle upplever ökad trygghet då brottsligheten går ned. Politiker, över blockgränserna, är överens om att idrotten bör ha ett gott ekonomiskt stöd och de brukar också vara överens om att vi som folkrörelse själva ska bestämma vart pengarna ska gå. Men vi ser också med oro på hur några politiker ändå vill detaljstyra eller att en avsaknad av konflikt mellan partierna ibland leder till att förslagen uteblir. Intresset finns men eftersom alla är överens finns ingen kortsiktig politisk vinning med att driva och lyfta idrottens frågor.

Från rikshåll pekar man ofta på det kommunala ansvaret och ibland pekar kommunerna mot rikspolitiken. Så när vi ser att man i bostadspolitiken glömmer bort att planera in idrotten och bara fokuserar på bostadsbyggande så säger rikspolitiken att det är kommunernas ansvar. Kommunerna gör mycket för idrotten men genom vår årliga kommunundersökning kan vi se att endast 25 % av kommunerna har en plan för byggande av idrottsytor. Då måste staten peka på vad som är viktigt i ett social hållbart samhälle.

Därför vill vi att ordet idrott skrivs in i Plan- och bygglagen.

När vi i slutet av 2017 bad Ipsos att ställa frågor till svenska folket svarade 9 av 10 att det är mycket eller ganska viktigt med en idrottshall eller idrottsyta i direkt anslutning till skolan. 6 av 10 svarar att tillgången till idrottsanläggningar har mycket stor betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling. På frågan om vilket parti som har bäst politik gällande idrott och föreningsfrågor svarar fler än hälften att de inte vet.

Samtidigt som politikerna alltså gärna bedyrar att de ser den samhällsnytta idrottsrörelsen bidrar med, tas insatserna ofta för givna. Deras egen politik för att verkligen skapa förutsättningar för idrottsrörelsen känner deras väljare inte till, samtidigt som idrotten är viktig för samma väljargrupp.

Vi behöver rätt förutsättningar och politiker som tror och vågar satsa på långsiktiga investeringar. Det behöver finnas planer, isar och hallar, vi behöver resurser att utbilda ledare, enkla regelverk så att vi kan lägga tid på idrott och inte administration samt ett bra grundstöd för att få föreningen att fungera.

Ikväll kommer ideella ledare öppna omklädningsrumsdörren till 145 000 barn och ungdomar. De kommer berömma, lära, sätta gränser, trösta och skratta tillsammans. Barnen och ungdomarna kommer att vara uppslukade av idrotten en timme eller två. Men de timmarna blir dagar, veckor och år. Till slut står där en stark ung vuxen förhoppningsvis med god självkänsla och gott självförtroende som är trygg, självständig, som bryr sig om sina kompisar och som förhoppningsvis har framtidstro. För att kunna nå ännu fler behöver vi någonstans att vara. I ett allt mer stillasittande samhälle blir idrott som en förebyggande åtgärd till ohälsa viktigare än någonsin.

Vi bygger Sverige långsamt. Ge oss tid, plats, stöd och tålamod men våga också ta strid för fler idrottsytor och ännu bättre förutsättningar. Då kan vi tillsammans göra Sverige starkare. 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet

Stefan Bergh
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet