Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Hovrätten avvisar stämningsansökan

Hovrätten avvisar stämningsansökan

Svea Hovrätt har idag beslutat att avvisa Meraf Bahtas ansökan om stämning. Hovrätten skriver i sitt beslut bland annat att Riksidrottsnämnden hanterat ärendet som föreningsorgan i enlighet med idrottens antidopingreglemente.

Riksidrottsnämnden beslutade i juni 2019 med stöd i Idrottens antidopingregler, att stänga av idrottsutövaren Meraf Bahta från tävling och träning under ett år, räknat från den 1 september 2018. Meraf Bahta har därefter hos Svea Hovrätt ansökt om att Riksidrottsnämndens beslut ska förklaras ogiltigt alternativt upphävas. Hon har i sin ansökan hos hovrätten även yrkat att Riksidrottsnämndens beslut omedelbart ska inhiberas fram till dess att hovrätten har avgjort målet och förklara att avstängningen tills vidare inte ska gälla.

Svea Hovrätt har idag beslutat att avvisa Meraf Bahtas ansökan om stämning. Hovrätten skriver i sitt beslut bland annat att Riksidrottsnämnden inte tagit befattning med ärendet som skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande utan som ett föreningsorgan i enlighet med Idrottens antidopingreglemente. Bestämmelserna i lagen om skiljeförfarande om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom är därför inte tillämpliga. Svea hovrätt är därmed inte behörig att pröva tvisten. Beslutet innebär att Riksidrottsnämndens beslut står fast.

- Sverige har en av World Anti Doping Agency (WADA) godkänd översättning av Världsantidopingkoden, benämnd Idrottens antidopingreglemente. Alla idrottsutövare inom Riksidrottsförbundet omfattas på avtalsrättslig grund av denna och den instansordning som föreskrivs där. Det är Idrottens antidopingreglemente som har tillämpats i Meraf Bahtas fall, på samma sätt som sker i övriga dopingfall i Sverige. Hovrättens beslut idag innebär att denna struktur inte kan prövas utifrån lagen om skiljeförfaranden utan hanteras i den idrottsliga instansordningen utifrån Idrottens antidopingreglemente, säger Stefan Bessman, ledamot av Riksidrottsstyrelsen.

Här hittar du mer information om Svensk Antidoping och Idrottens antidopingreglemente

För mer information kontakta 

Stefan Bessman
Ledamot Riksidrottsstyrelsen
070- 870 68 41