Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Idrotten enig: Sverige ska vara ett föredöme i antidopingarbetet

Idrotten enig: Sverige ska vara ett föredöme i antidopingarbetet

Riksidrottsstämman beslutade att nuvarande organisering av antidopingverksamheten bibehålls tills vidare.

 Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen (RS) skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att säkerställa en godkänd svensk ordning.

Riksidrottstämman beslutade att RS skyndsamt ska föra dialog med WADA och regeringen för att säkerställa att Sverige uppfyller världsantidopingkoden samt att uppdra till RS att säkerställa en godkänd svensk ordning.

-Rent spel är en central del i idrottsrörelsens värdegrund och medlemmarna bör därför ha möjligheten att ta fullt ansvar för att rent spel råder. Samtidigt är det en förutsättning att vi följer världsantidopingkoden, säger Lotta Kellander, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Efter den inledande debatten där flera förbund med olika perspektiv visade stort engagemang i frågan gjordes en omarbetning av förslagen. En enhällig stämma underströk att det är viktigt att idrotten står enad i en så central fråga som antidoping och rent spel.

-Jag är glad att idrottsrörelsen i sedvanlig god ordning har kunnat enas i denna viktiga fråga. Nu har vi en fast grund för hur vi ska hantera den fortsatta processen för att säkerställa att svensk idrott även fortsättningsvis kommer att vara ett internationellt föredöme i antidopingarbetet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Friidrottsförbundet motionerade till stämman att ge RS i uppdrag att från RF:s sida påskynda arbetet med att delar av antidopningsverksamheten inom RF flyttas utanför idrotten så att en fristående nationell antidopningsorganisation (NADO) bildas fr.o.m. 1/1 2018. Denna motion ansågs besvarad i och med det enande förslag som togs fram och antogs.

Via twitter @RFidrotten och #RIM17 kan du följa ärenden och beslut under hela Riksidrottsmötet

För mer information kontakta

Lotta Kellander 
Styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

073-422 41 46

Björn Eriksson 
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06