Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Idrotten väntar med besked om medlemskap till de ansökande förbunden

Idrotten väntar med besked om medlemskap till de ansökande förbunden

En enig stämma beslutade i dag att vänta med besked till de nio förbund som ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet.

En enig stämma beslutade i dag att vänta med besked till de nio förbund som ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Votering i frågan om medlemskap för det förbund som sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna innebar att även där återremitteras frågan till 2019. 

- Vi har en öppenhet för nya idrotter men vi behöver förtydliga vad som ska gälla för medlemskap i Riksidrottsförbundet. Vi måste stanna upp och se hur medlemskapet ska definieras. När vi är eniga om det kan vi också tillsammans arbeta med strategin att bli fler, säger Tommy Ohlström, ledamot Riksidrottsstyrelsen.

Det kommande arbetet med att tydliggöra medlemskriterier kommer bland annat innefatta:

Arbeta fram en tydlig definition av vad som är idrott

formerna för anslutning av idrottsorganisationer ses över och kodifieras, inte minst vad avser idrottsverksamheter som är ”nära besläktade”; och

befintliga mindre specialidrottsförbunds förutsättningar och villkor för medlemskap ses över;

kriterier och villkor för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna ses över i anslutning till ovanstående.

Riksidrottsförbundet har 71 medlemsförbund vilka även är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna har ytterligare tre medlemsorganisationer i form av Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Bridgeförbundet.

Till årets stämma har följande förbund sökt medlemskap i Riksidrottsförbundet:

Svenska bridgeförbundet, Svenska Cheerleadingförbundet, Svenska E-sportförbundet, Friskis & Svettis riks, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Kroppskulturförbundet, Svenska Lacrosseförbundet, Svenska Padelförbundet och Svenska Surfförbundet.

Till SISU idrottsutbildarna har Sveriges schackförbund sökt medlemskap.

I och med stämmans beslut i dag återremitteras samtliga ansökningar till nästa stämma som hålls 2019.

För mer information kontakta

Tommy Ohlström
Ledamot Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarna 
​070-593 97 51​