Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Låt oss fokusera på att nå målet - en trygg idrott

Låt oss fokusera på att nå målet - en trygg idrott

Elaine Eksvärd anklagar mig i en krönika i Göteborgs Posten den 14 maj för att bryta mot lagen och att inte vilja ta ansvar för att skapa en trygg idrott.

Hon har helt fel. Elaine och jag vill precis samma sak – inget barn, ungdom eller vuxen ska utsättas för kränkningar eller övergrepp. Det skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i Göteborgs Posten. 

Hela texten från Björn Eriksson (även publicerad på gp.se):

Jag välkomnar den uppmärksamhet som just nu finns kring kränkningar och övergrepp. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är just att vi pratar om det som inte får ske. Det gör oss alla mer observanta och det sänker trösklarna för de som utsätts att våga berätta.

Jag tror att ett missförstånd ligger bakom att Elaine Eksvärd felaktigt skriver att idrottsrörelsens stadgar bryter mot svensk lag. Idrottsrörelsen eller dess regler kan aldrig ställa sig över de lagar som stiftas i riksdagen. Den som bryter mot lagen ska ställas inför domstol. Oavsett var eller i vilket sammanhang brottet begås.

Det som Elaine Eksvärd blandar ihop är föreningsfriheten, där människor som delar ett intresse har rätt att bilda en förening. Det kan vara idrott, körsång, jämställdhet eller något annat. Medlemmarna i föreningen kommer gemensamt överens om vilka regler som gäller för den verksamhet som man håller på med. Men dessa regler ska inte blandas ihop samt kan eller ska aldrig övertrumfa samhällets lagar.

Oavsett om en ledare straffats enligt Riksidrottsförbundets (RF) regelverk får, och ska, en förening alltid pröva om tidigare brott eller förseelser medför att ledaren är olämplig att leda idrottsverksamhet, särskilt i fråga om barn- och ungdomar. Ett sätt att minska risken för att olämpliga ledare anlitas är att begära ett belastningsregisterutdrag med stöd av lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Om föreningen misstänker att en ledare begått sexuella övergrepp mot barn är det naturligtvis viktigt att direkt kontakta polisen. Det är ju i första hand en fråga för rättsvårdande myndigheter att utreda och lagföra sådan allvarlig brottslighet.

Vi har under många år arbetat med en nollvision mot mobbning, kränkningar och övergrepp genom policys, utbildningar, stödmaterial, vägledning, ökad kunskap genom forskning och samverkan med organisationer och offentliga aktörer som arbetar mot mobbning, kränkningar och övergrepp.

Men vi behöver göra mer för att nå vårt mål. Därför har Riksidrottsstyrelsen föreslagit till vår stämma, som hålls 19-21 maj, att öka kraften i arbetet:

En ny etisk kod med grund i idrottens värdegrund ska tas fram för att tydliggöra och förenkla idrottsföreningarnas arbete med att implementera värdegrunden i praktiken.
Inrätta en extern visselblåsarfunktion för att göra det enklare att anmäla brott mot idrottens regelverk och därmed öka förutsättningarna för att oegentligheter ska bli kända och åtgärder vidtas.
Inrätta idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.
Säkerställa att förseelser som kan vara utsträckta i tid och särskilt riktade mot barn regleras ur ett barnrättsperspektiv i RF:s stadgar. I detta ingår att se över preskriptionstiden.

Som medmänniska, förälder och morfar blir jag alltid lika arg och förtvivlad när jag lyssnar till eller läser om kränkningar och övergrepp. Varje fall är ett fall för mycket.

Men jag fylls av hopp över det engagemang och den handlingskraft som finns, både inom och utanför idrottsrörelsen. Låt alla positiva krafter arbeta mot en nollvision så att idrotten blir en trygg zon fylld av glädje och gemenskap för alla.

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna