Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Nu ska vi ta beslut som ger kraft för att öka takten i utvecklingsarbetet

Nu ska vi ta beslut som ger kraft för att öka takten i utvecklingsarbetet

Riksidrottsmötet 2017 är öppnat. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna inledde med att välkomna alla idrottsvänner till Karlstad.

- Jag har haft två underbara år som ordförande och lärt mig mer än under någon period tidigare i livet. Det har varit spännande och tungrott på en gång och det är verkligen folkrörelsen i ett nötskal. Att få vara med och dana en idrottsrörelse i förändring är en oerhört spännande resa. Gamla traditioner ska tas till vara och blandas med de nya impulser en förändrad tid kräver, säger Björn Eriksson.

Han fortsatte sedan att beskriva idrottens samhällsnytta, de effekter som kommer på köpet av idrottsrörelsens aktiviteter och engagemang.

- Jag brukar säga att idrotten är så mycket större än själva idrotten. När vi ser på samhällsnyttan av den verksamhet som 650 000 ideella ledare i 20 000 föreningar bedriver för 3,2 miljoner medlemmar blir det tydligt hur många olika områden som idrottens samhällsnytta spänner över. Allt från minskade sjukvårdskostnader och ökad självkänsla till stärkt besöksnäring och snabbare integration. Som en jämförelse så ger staten ett stöd på 2 miljarder kronor till idrotten men idrottens ideella ledare arbetar som frivilliga till ett värde av 30 miljarder kronor, säger Björn Eriksson.

Idrottens förändringsarbete blir en central del av stämman genom de beslut som ska fattas i vårt strategiska arbete mot målen 2025.

- Flera idrotter är på väg att forma en ny syn på träning och tävling. Vi behöver skapa en inkluderande och jämställd idrott genom ett starkt ledarskap. Nu ska vi ta beslut som ger kraft för att öka takten i det utvecklingsarbetet som vi påbörjat, säger Björn Eriksson.

Barnens bästa, medlemsansökningar, utmaningar med att tillsammans stoppa hot mot idrottens grundfundament, exempelvis matchfixing, hot och våld var några av de områden som också berördes.

- När jag besöker föreningar i våra distrikt slås jag också alltid av hur stort engagemanget är. Det gör mig ödmjuk och stolt. Men jag inser också hur viktigt det är att vi också bevarar, försvarar och stöttar det engagemanget. Idrotten är en folkrörelse som vilar och drivs av kraften från de ideella ledarna. Vissa saker måste vi förändra, andra måste vi försvara. Och att vi är och förblir en folkrörelse med medbestämmande ska vi försvara. Staten och vi som frivilligorganisation måste både samverka och hålla vår respektive roll, säger Björn Eriksson.

- Idrotten är i dag så mycket större än bara idrotten. Arbetsmarknad, spelfrågor, utbildning, utrikespolitik inom internationella evenemang, integration, socialpolitik och bostadspolitik. Kan vi samla den kraften och i dialog med politikensamla oss så kan vi uträtta något fantastiskt, säger Björn Eriksson.

Via twitter kan du följa @RFidrotten och #RIM17 för kommentarer från ärenden och besked om beslut. 

Pressmeddelanden kommer att publiceras på ​rf.se

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16