Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Nya ledamöter föreslås ta plats i riksidrottsstyrelsen

Nya ledamöter föreslås ta plats i riksidrottsstyrelsen

Erik Söderberg, ordförande i Svenska Skolidrottsförbundet, och Lena Arvidsson, ordförande i Svenska Danssportförbundet, föreslås till nyval som ledamöter i Riksidrottsstyrelsen, RS/FS, inför Riksidrottsmötet i maj. Björn Eriksson föreslås väljas som

Den 19-21 maj hålls Riksidrottsmötet, RIM, i Karlstad. Riksidrottsmötet, som hålls vart annat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten - RF-stämman och SISU-stämman. Under RIM samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten.

Valberedningen har nu lämnat förslag och motiveringar för kandidater till omval och nyval avseende RS/FS och övriga organ.

Till ordförandeposten i RS/FS föreslås Björn Eriksson få fortsatt förtroende i ytterligare två år.

Erik Söderberg som i dag är ordförande i Svenska Skolidrottsförbundet föreslås tillsammans med Lena Arvidsson, ordförande i Svenska Danssportförbundet, bli nya ledamöter i RS/FS.

Förutom förslag till RS/FS har valberedningen också föreslagit nyval och omval till poster inom Riksidrottsnämnden, RIN, Dopingnämnden, DoN, Dopingkommissionen, DopK samt revisorer.

För mer information kontakta 

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16