Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Ny modell för arbete med hållbara värden av evenemang

Ny modell för arbete med hållbara värden av evenemang

Kan evenemang skapa bestående värden för framtiden? Finns det något kvar att ta vara på när lamporna släcks? Ny forskningsrapport visar på effekter evenemang kan lämna efter sig samtidigt som en ny modell för arbetet presenteras.

En ny forskningsrapport som senior forskare Tommy D Andersson, professor på Centrum för turism på Göteborgs universitet tagit sig an på uppdrag av Riksidrottsförbundet, visar vilket arv ett evenemang kan lämna efter sig, ett så kallat legacy eller arv efter evenemangets genomförande.

Rapporten ”Legacy och evenemang – en modell för att arbeta strukturerat med evenemang” ges ut i samarbete med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och den innehåller en modell ”Sju kapital” som ger stöd och struktur för arrangörer att skapa förutsättningar för att ta vara på evenemanget på bästa sätt och göra det hållbart över tid.

– Legacy är alla effekter som finns kvar efter ett genomfört evenemang. Genom att tänka igenom före vad vi vill åstadkomma med evenemanget kan vi öka effekterna på både kort och lång sikt och på flera samhällssektorer. Strukturerat arbete är en förutsättning. Nu har vi tagit fram en ny pedagogisk modell som underlättar detta, säger Tommy D Andersson, professor på Centrum för turism på Göteborgs Universitet.

Med rapporten och modellen som underlag kan evenemangsarrangörer ta vara på den kunskap som är samlad och får användning av modellen i sitt arbete. Det här är ett avstamp för att utveckla och skapa mer hållbara och långsiktiga effekter genom ett planerat och tidigt arbete.

– I takt med att flera arrangörer använder modellen kommer Sverige utvecklas som ett mer hållbart evenemangsland och stärka oss i den alltmer hårdnande konkurrensen kring att vinna hem internationella evenemang, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Här kan du läsa mer om ”Sju kapital”

Här hittar du direkt till den del av rapporten som tar upp modellen ”Sju kapital”.

Riksidrottsförbundet erbjuder ekonomiskt stöd för förstudie och bid, utbildningar i samarbete med SISU idrottsutbildarna, verktyg för att underlätta evenemangsarbetet samt ett antal olika mötesplatser i syfte att hjälpa till att skapa mer hållbara idrottsevenemang ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Exempel på stödverktyg: Prognosverktyget Event Impact calculator 
(ett verktyg för att i planeringsfas beräkna ett evenemangs sociala, ekonomiska och ekologiska effekter)

Hållbara aspekter (listade aspekter avhållbarhet för inspiration vid genomförande av evenemang)

För mer information kontakta

Leif Johansson 
Internationella evenemang, Riksidrottsförbundet 
08-699 62 26