Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Ny rapport pekar på idrottens samhällskraft

Ny rapport pekar på idrottens samhällskraft

Den ojämlikhet som finns i samhället finns också i idrottsrörelsen. I tusentals idrottsföreningar finns en vilja att motverka den.

När politiken har respekt och förtroende för idrottens folkrörelsestruktur finns stora möjligheter för idrottsrörelsen att både vara en självständig rörelse och en stark samhällskraft som möter stora samhällsutmaningar.

Den nya rapporten En fördjupad analys av idrotten och (o)jämlikheten från Centrum för idrottsforskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska kapacitet är avgörande för barnens idrottande.

– Rapporten bekräftar det vi redan vet – att de sociala skillnader som finns i samhället i stort också finns i idrotten. Det är något vi målmedvetet arbetar för att minska. Men vi kommer aldrig att lyckas helt så länge ojämlikheten och segregationen i samhället ökar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

En delrapport i studien visar att så många som var tredje förening har fokus på att minska ojämlikheten i idrottsdeltagande.

– Det är helt fantastiska siffror. Våra föreningar finns för att människor tycker om att idrotta, det är vår kärna. Att flera tusen föreningar dessutom aktivt arbetar för att minska ojämlikheten som finns i samhället i stort visar vilken viktig samhällskraft idrottsrörelsen är, säger Björn Eriksson.

Rapporten pekar på idrottsrörelsens två konkurrerande uppdrag: att agera i medlemmarnas intressen och samhällets intresse skapar spänningar. Författarna menar att idrottsrörelsens decentraliserade organisationsstruktur begränsar möjligheten att motverka ojämlikhet och att idrottens platsbundenhet är en försvårande faktor, upptagningsområdet för många föreningar är begränsat.

– Vi arbetar mer intensivt för att skapa en idrott som är inkluderande oavsett var i samhället du finns. Men det handlar också om, som rapporten pekar på, faktorer som idrottsrörelsen inte kan påverka. Exempelvis tillgång till enkla och flexibla idrottsanläggningar. Plats för idrott är en nyckel för socialt hållbara samhällen, säger Björn Eriksson.

Rapporten argumenterar för att statens stöd till idrotten har gått från att vara en hjälpande hand till ett handslag, från ett ”tack för att ni finns”, till ”vi ska lösa samhällsutmaningar tillsammans”. Ett erkännande av föreningsidrottens samhällsroll och samhälleliga mervärde. Samtidigt väcks frågor om en ökad politisk styrning av idrottsrörelsen.

– Sammantaget sett så har ökningarna av anslaget till idrottsrörelsen de senaste 20 åren tämligen låg styrning. Den styrning som finns har formulerats i dialog med idrottsrörelsen och går i linje med vårt strategiska arbete. Så måste det vara om en folkrörelse ska kunna fungera som just en folkrörelse, säger Björn Eriksson.

Här hittar du information om och hela rapporten En fördjupad analys av idrotten och (o)jämlikheten från Centrum för idrottsforskning

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16