Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Ny säkerhetsutbildning för publikvärdar

Ny säkerhetsutbildning för publikvärdar

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har, tillsammans med Bandyförbundet, Basketbollförbundet, Fotbollförbundet och Ishockeyförbundet, utarbetat en ny webbaserad utbildning för publikvärdar.

Syftet är att samla och kvalitetssäkra de viktigaste delarna i arbetet och att höja statusen på denna viktiga funktion.

Alla idrottsevenemang har behov av olika typer av funktionärer. Publikvärden har till uppgift att skapa trivsel och trevlig stämning och att se till att evenemanget blir en säker och trygg upplevelse. Publikvärden ingår i säkerhetsorganisationen ofta tillsammans med ordningsvakter och polis på plats.

– Vi är stolta över att ha kunnat samlas kring en gemensam utbildning för denna viktiga funktion och har samverkat med bla polisen och STAD* för att säkerställa relevant innehåll, säger Lena Sahlin, säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet.

I webbutbildningen ingår

  • Publikvärdens arbetsuppgifter
  • Lagstiftning och regler
  • Visitation
  • Utrymning
  • Alkohol och droger
  • Terrorism och andra allvarliga angrepp

– Publikvärden är ofta den första som besökarna möter när de kommer till idrottsarenan. Med en enhetlig utbildning tydliggör vi rollen såväl internt som externt och bidrar förhoppningsvis till att höja statusen på dessa, säger Anders Gidrup, Svenska Bandyförbundet.

Utbildningen är webbaserad och kan genomföras av föreningar själva med hjälp av ett handledningsmaterial som finns på www.publikvard.se

Här finns mer information om Riksidrottsförbundets säkerhetsarbete.

 

För mer information kontakta

Lena Sahlin
Säkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet
08-699 62 07 

* STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har som mål att förebygga alkohol- och drogproblem genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället. Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. STAD står även bakom projektet ”Fotboll utan Fylla”.