Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Riksidrottsmötet: Det här händer idag - lördag 20 maj

Riksidrottsmötet: Det här händer idag - lördag 20 maj

Under andra dagen av Rikidrottsmötet, idrottens årsmöte, behandlas bland annat motioner om att idrotten bör ha gemensam policy och hållning när det gäller huvudklädsel.

Dessutom ärenden om jämställdhet, visselblåsarfunktion, etisk kod, idrottens ombudsman och medlemsansökningar.  

Representanter för Riksidrottsförbundets 71 medlemsförbund, och SISU Idrottsutbildarnas 74 medlemsorganisationer (71 förbund är  medlemmar i Rikidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, ytterligare tre organisationer är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna), samlas i helgen i Karlstad för att diskutera och fatta beslut om en rad framtidsfrågor. Närmare 800 deltagare beräknas besöka Karlstad under helgen.

Tiderna nedan är preliminära och kan flyttas eftersom det är ett levande årsmöte. 

Lördag 20 maj
Start fortsatt möte 09.00
Avbrott för lunch 12.30-14.00
Mötet avslutas cirka 17.00 
18.30 Dags att prisa 101 förtjänstteckenmottagare från hela landet.

Under dagen lyfts följande ärenden: 
Nya jämställdhetsmål och stadgeändringar gällande könsfördelning i SF-valda organ, kvotering.
Etisk kod, visselblåsarfunktion, idrottens ombudsman i värdegrundsfrågor och preskriptionstid. 
Ansökningar om medlemsskap med mera. 
 

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-564 52 16