Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Riksidrottsmötet inleds i Jönköping idag

Riksidrottsmötet inleds i Jönköping idag

Idag startar idrottens årsmöte, Riksidrottsmötet, i Jönköping, och pågår fram till och med söndag 26 maj.

Nya principer för bidragsfördelning, ny syn på medlemskap och rätt till stöd och de sista pusselbitarna för en trygg idrott är några av de skarpa förslag som ska diskuteras och beslutas.  

Representanter för Riksidrottsförbundets 71 medlemsförbund samlas idag Jönköping för att diskutera och fatta beslut om en rad strategiska framtidsfrågor för idrottsrörelsen. Närmare 800 deltagare beräknas besöka Jönköping under denna helg. 

Alla motioner, inkomna förslag till RF och SISU valberedningar och kriterier för att bli medlemsförbund i Riksidrottsförbundet finns på Riksidrottsmötet 2019  

Årsmötet inleds med tal av Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Han följs sedan av Amanda Lind, idrottsminister. 

Tiderna nedan är preliminära och kan flyttas eftersom det är ett levande årsmöte. 

Fredag 24 maj  
11-12.45 mingellunch 
Mötets öppnande 13.00 
Verksamhetsberättelser med årsredovisningar samt kandidatnomineringar mm.  
Punkt 10.3.1 behandlas under dagen men svårt att säga om det kommer ske före eller efter middag: Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU idrottsutbildarna.  
Detsamma gäller ärende 10.4: SISU Idrottsutbildarnas vision, verksamhetsidé och värdegrund 
Avbrott middag mellan 17-18.30 
Mötet fortsätter till cirka 21.00 och avslutas med lättare kvällsmål. 

Är du inte på plats i Jönköping kan du följa hela mötet live via denna länk  

Via twitter @RFidrotten och #RIM19 får du liveuppdateringar om ärenden och beslut.    

För mer information kontakta 

Anna Setzman 
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna  
070-564 52 16