Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Samarbete över nationsgränser för hållbara idrottsevenemang

Samarbete över nationsgränser för hållbara idrottsevenemang

Riksidrottsförbundet startar nätverk med Estland, Lettland och Litauen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbara idrottsevenemang.

Förhoppningen är att nätverket också ska inspirera andra nationer att samverka över gränser. Svenska Institutet stödjer projektet med 500 000 kronor.

Målsättningarna med nätverket är att ta fram en gemensam definition av hållbarhet, att genomföra tre öppna webinarier på olika teman kopplat till hållbara idrottsevenemang och tre tillfällen för workshop med fokus på nätverks- och kontaktskapande. Projektet ska också undersöka om det finns förutsättningar för fortsatt samverkan mellan Sverige och de baltiska länderna och om det är möjligt och intressant att gå fram med en gemensam ansökan för ett större internationellt idrottsevenemang.

Riksidrottsförbundet har tagit initiativ till nätverket men projektet har gjorts möjligt tack vare finansiering av Svenska institutet. Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relation och utveckla samarbeten mellan länderna runt Östersjön. De stöttar bland annat projekt som syftar till hållbar utveckling i regionen.

– Idrotten är en viktig aktör i samhället, som kännetecknas av stort engagemang. Hållbarhet som är fokus i detta projekt är förmodligen bara ett av flera områden där aktörer inom idrotten – gärna tillsammans med andra - kan vara med och göra skillnad inom Östersjösamarbetet, säger Camilla Wristel, ansvarig projektstöd Östersjösamarbete på Svenska institutet

Idén till projektet väcktes ur det arbete som Riksidrottsförbundet, genom Centrum för idrottsevenemang, har genomfört kring hållbara idrottsevenemang.  En definition av vad som menas med hållbara evenemang, prognosverktyget Event Impact Calculator och 46 aspekter av hållbarhet har tagits fram som stöd för evenemangsarrangörer. Baltic RECoord-projektet är en förlängning av det arbetet och är tänkt att bli en plattform för internationellt samarbete över gränser. Riksidrottsförbundet vill dela med sig av de kunskaper och erfarenheter som byggts upp, men också lära av hur andra länder har arbetat med hållbara evenemang.

– Frågan om hållbara evenemang har länge legat högt på dagordningen. När vi nu tar ett bredare grepp om hållbarhetsfrågorna ser vi en stor vinst i att även blicka internationellt för att lära av andra. Det är viktigt, inte minst i en tid där många internationella evenemang blir allt större och bredare än nationsgränserna, säger Leif Johansson, internationella evenemang Riksidrottsförbundet.

Frågor om idrottsevenemang och hållbarhet har blivit en parameter även inom den internationella idrotten och något som länderna måste förhålla sig till, bland annat genom Internationella Olympiska Kommittén (IOK) som antagit Agenda 2020 med fokus på hållbarhet. De baltiska länderna har börjat närma sig frågorna och projektinitiativet är välkommet.

– Vi ser projektet som en möjlighet för oss att öka medvetenheten om hållbarhet bland våra medlemmar och kommuner. Vi hoppar att projektet ska bli en plattform för att kunna utbilda men även lära från andra partners om hur vi tillsammans kan arbeta strategiskt och på så sätt bidra till de globala hållbarhetsmålen, säger Ilva Ciemite, Latvia Sports Federations Council 

Projektet har inletts under hösten 2018 och kommer att pågå fram till årsskiftet 2019/2020 med en förhoppning om att kunna skicka in en ny projektansökan med fokus på mer långsiktigt samarbete. Första webinariet med tema “Hållbarhet i ett helhetsperspektiv” arrangerades den 21 november.

Här kan du se det första webinariet  

 

Här kan du läsa mer om RF:s arbete med hållbara idrottsevenemang

 

För mer information om hållbara idrottsevenemang kontakta

Leif Johansson
Internationella evenemang
08-699 62 26
This is a mailto link

 

För mer information om BalticRECoord-projektet kontakta

Charlotte Sundvall
Projektledare, Riksidrottsförbundet
08-699 62 18
This is a mailto link