Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Skärp lagen för mer idrott och bättre folkhälsa

Skärp lagen för mer idrott och bättre folkhälsa

Stillasittandet, ökande hälsoklyftor och växande segregation kan minskas genom hållbar stadsutveckling. Det skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i Dagens samhälle.

Han vill att nya idrottsministern Amanda Lind (MP) ändrar i plan- och bygglagen så att kommunerna planerar för idrott när nya bostäder byggs.

I en tid där vi alla behöver hjälpas åt för att bryta stillasittandet vill idrottsrörelsen att:

  • Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.
  • Idrott och motion läggs till i plan- och bygglagens 8 kap §9 för att det ska ställas krav på entreprenörer att planera för idrott och motion när tomter exploateras.
  • Staten inrättar en anläggningsutvecklingsfunktion som både ger ekonomiskt stöd och bidrar till ny­skapande utvecklingsprocesser genom kunskaps­uppbyggnad med inriktning på anläggningar som används av invånarna på deras fritid och inte avser eventarenor.
  • Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kom­munerna.

Detta är en helt avgörande fråga för idrottsrörelsen. Därför vill vi att du, idrottsminister Amanda Lindh (MP), och bostadsminister Per Bolund (MP) tar tag i dessa frågor omgående.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Detta i en tid där det är viktigare än någonsin att få folk att röra på sig. Det är glädjen och gemenskapen som är föreningsidrottens främsta styrka, att träffa kompisarna innan träningen, att lyckas med det där slaget, skottet eller tiden eller att bara njuta av att vara i nuet och få ta i så att svetten lackar. När vi känner den glädjen och gemenskapen, då kommer folkhälsan på köpet. Så ge oss bra förutsättningar, så gör vi Sverige starkare.

Björn Eriksson 

I Dagens samhälle kan du läsa hela texten 

Här hittar du mer information om frågor där idrotten vill se en förändring - det intressepolitiska programmet