Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Strategiska vägval på Riksidrottsmötet 24-26 maj

Strategiska vägval på Riksidrottsmötet 24-26 maj

Riksidrottsstyrelsen går fram med flera skarpa förslag i strategiska frågor inför Riksidrottsmötet 24-26 maj i Jönköping. Nya principer för bidragsfördelning, ny syn på medlemskap och rätt till stöd och de sista pusselbitarna för en trygg idrott.

Inför Riksidrottsförbundets (RF:s) och SISU Idrottsutbildarnas stämmor, som kallas Riksidrottsmötet, 24-26 maj i Jönköping lägger Riksidrottsstyrelsen flera skarpa förslag för att staka ut vägen framåt för idrottsrörelsen.

– Vi har en stämma med många strategiska frågor, såsom principer för bidragsfördelning, medlemskap i Riksidrottsförbundet och åtgärder för att skapa en trygg idrott bland annat. Vi i styrelsen ser att förändring krävs för att vi ska nå de mål som idrottsrörelsen gemensamt har satt upp i Strategi 2025, säger Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsen föreslår att formerna görs om för de två miljarder som staten stödjer idrotten med årligen. Fördelningen av medel ska tydligare kopplas till de gemensamma långsiktiga målen. Varje förbund äger sin idrott, men vi ser fördelar med ökad samverkan. Resultatet ska bli mer tid för idrott, fokus på idrottsrörelsens mål och mer framåtblickande för fler aktiva i rörelsen.

–Kakan att dela på är inte större, men vi vill skära den på ett annat sätt. Vi vill att stödet stimulerar att fler ungdomar idrottar längre, att arbetet mot en jämställd idrott går snabbare och att den socioekonomiska ojämlikheten minskar, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsstyrelsen vill att idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen samt att man inrättar ett idrottsnätverk för förbund med intresse av en ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet.

–Det finns en positiv syn på att idrottsrörelsen ska vara öppen för nya idrotter samtidigt som vi vill ha starka förbund som både verkar för föreningarnas bästa och även når upp till de åligganden som idrottsrörelsen gemensamt har beslutat om, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning – det är några av de åtgärder som Riksidrottsstyrelsen föreslår för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla.

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.

–Att vara idrottsledare är ingen demokratisk rättighet, istället har vi som finns nära idrottande barn, ungdomar och vuxna en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans. De ändringar som föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi i idrotten har, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Här kan du läsa alla handlingar till Riksidrottsmötet 24-26 maj i Jönköping inklusive Riksidrottsstyrelsens förslag. 

Vid frågor kontakta

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

070-626 46 06