Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Tiden är mogen för en fristående nationell antidopingorganisation

Tiden är mogen för en fristående nationell antidopingorganisation

Arbetet mot doping bör organiseras i en fristående nationell antidopingorganisation. Det beslutade Riksidrottsstyrelsen idag.

Den 7 november 2019 beslutade World Anti-Doping Agency (WADA) att en ny världsantidopingkod ska träda i kraft den 1 januari 2021. Det innebär nya regler för hur dopingarbetet ska bedrivas och organiseras för att godkännas av WADA.

Riksidrottsförbundet har under en längre tid arbetat för att se hur arbetet mot doping bör organiseras för bästa effekt och samtidigt säkerställa att världsantidopingkoden följs. När den nya koden presenterades den 7 november 2019 inleddes ett samarbete som också inkluderar representanter från specialidrottsförbunden och före detta aktiva elitidrottare.

Idag beslutade Riksidrottsstyrelsen att verka för en fristående nationell antidopingorganisation som då också bör tilldelas de 35 miljoner kronor som idag är en del av det statliga idrottsanslaget och att övriga ekonomiska behov tillförs från andra håll.

– Efter dialog inom idrottsrörelsen är tiden nu mogen för att antidopingarbetet i Sverige blir fristående för att även fortsatt vara i världsklass och följa den nya världsantidopingkoden som beräknas träda i kraft den 1 januari 2021, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Närmast väntar nu en dialog med regeringen för att se hur den fortsatta processen bör ske. Det återstår en del pusselbitar innan allt är på plats.

Åke Andrén Sandberg, ordförande i Dopingkommissionen, Svensk Antidoping:

– Vi tror inte att de enskilda idrottarna kommer att märka någon skillnad. Antidopingarbetet i Sverige är redan av hög klass men vår trovärdighet både i Sverige och utomlands kommer att öka mycket med den nya organisationen. På sikt gör det en stor skillnad.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Åke Andrén Sandberg
Ordförande, medicinsk sakkunnig Dopingkommissionen
070-222 15 77