Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Trenden har vänt – fler och fler idrottar

Trenden har vänt – fler och fler idrottar

Den nedåtgående trend man har kunnat se på antal deltagande barn och unga i föreningarnas idrottsaktiviteter har nu vänt. Under 2016 har fler aktiviteter inom det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) rapporterats in än tidigare.

Jämfört med 2014 så hade den samlade föreningsidrotten 2016 ökat med 2,2 miljoner deltagartillfällen.

– Det är mycket glädjande att vi blir fler och detta visar också tydligt på det som vår kommunundersökning lyfte tidigare i veckan, behovet av fler idrottsanläggningar så alla kan få plats att idrotta. Det är dags för politikerna att vakna, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och fortsätter:

– Idrotten är just nu inne i ett intensivt förändringsarbete för att nå våra gemensamma mål inför 2025. Att vi lyckas möta barn och unga med rätt slags verksamhet så att fler väljer att idrotta i förening och att fler stannar kvar längre är oerhört viktigt för oss.

Ökningen av LOK-stödsaktiviteter har många olika förklaringar. Bland annat är det större barnkullar i de yngre åldrarna än de senaste åren, fler nyanlända deltar i idrottsföreningarnas aktiviteter, men vi ser också effekter av idrottens strategiarbete med fokus på idrott och rörelse för alla oavsett ålder och ambitionsnivå.

När fler föreningar, lag och träningsgrupper ska dela på LOK-stödet blir en ofrånkomlig konsekvens att stödet per aktivitet blir mindre.

– Det är olyckligt att vi tvingats sänka stödet per aktivitet för att det ska räcka till alla när vi nu blir fler som ska dela på samma summa. Vi vet hur viktigt LOK-stödet är för våra föreningar. Det är ett basstöd utan öronmärkning för att bedriva en bra kärnverksamhet, säger Björn Eriksson.

Idrottsföreningarna kommer att märka av de sänkta nivåerna under hösten 2017 när LOK-stödet betalas ut för första halvåret 2017.

– Statisk som den från LOK-stödet är viktig för oss och den positiva utveckling vi nu ser av antalet medlemmar och aktiviteter ger kraft och mod att fortsätta det strategiska utvecklingsarbetet ute bland våra medlemmar, i våra distrikt och ute i klubbstugorna. Sedan måste vi hitta lösningar för att upprätthålla LOK-stödsnivån när vi som nu på ett positivt sätt ökar i antal, säger Björn Eriksson.

Aktiviteterna från första halvan av 2017, som nyligen rapporterats, visar på fortsatt positiv trend i relation till ansökt stöd för våren 2016.

 

Fakta deltagartillfällen i LOK-stödet:

År 2014:          56 420 337 deltagartillfällen

År 2015:          57 492 806 deltagartillfällen

År 2016:          58 677 630 deltagartillfällen 


För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06