Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Unik elitdomarutbildning – Gemensam satsning för domare i flera idrotter

Unik elitdomarutbildning – Gemensam satsning för domare i flera idrotter

Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, anordnar i samverkan med ett antal specialidrottsförbund Elitdomarutbildningen 2018/2019.

Deltagande förbund är Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Basketbollförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Handbollförbundet och Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet. 

Utbildningen är en gemensam satsning riktad till Sveriges elitdomarkår. Deltagarna är speciellt utvalda av sina förbund, som vill investera i domaren och hans/hennes fortsatta domarkarriär.  

Utbildningen är till för domare som är aktiva på högsta nivå och syftar till att domaren under årets gång fördjupar sina kunskaper och utformar en plan för den fortsatta domarkarriären. Domarna tillhör redan idag eliten i domarkåren och utbildningen är en hjälp för dem att ta nästa steg i sin utveckling. Det är även ett tillfälle att lära över idrottsgränserna.

- Elitdomarutbildningen skall stärka våra redan kompetenta domare ännu mer i sina roller som matchledare. Vi lyfter både utmaningar och framgångsfaktorer i domarnas miljö, och domarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra över idrottsgränserna.” säger Andrea Hjelmåker, en av de kursansvariga och lärare idrottspsykologi.

Innehåll
Utbildningen har tre huvudspår: ledarskap, träningslära och idrottspsykologi. Inom ramen för dessa huvudspår finns moment som kommunikation, matchledarskap, kravanalys, träningsplanering, kost för prestation, självförtroende och målsättningsarbete. Varje deltagare är under utbildningens gång mentor åt en domare som är aktiv på lägre nivå. Utbildarna består av expertis från Bosön samt spetskompetens från deltagande förbund. Studier bedrivs på distans mellan utbildningsträffarna.

- Elitdomarutbildningen är ett fantastiskt verktyg för oss aktiva. Att få möjlighet att dela erfarenhet med varandra, inte nödvändigtvis bara på planerna, utan också hur de olika förbundet är uppbyggda med olika förutsättningar mm. Det får mig att reflektera över hur långt domarorganisationen på svenska ishockeyförbundet har kommit! Det gör mig stolt att få vara med på denna resa. Att vi också får verktyg att fortsätta utvecklas som elitsatsande domare vad gäller både fys, ledarskap och mental träning är en ynnest, säger Maria Furberg, hockeydomare i SDHL som snart ska döma i VM.

Datum

Utbildningen består av sex träffar på Bosön i Stockholm, vid följande datum:

Vecka 39 29-30 september 2018

Vecka 42 20-21 oktober 2018

Vecka 48 1-2 december 2018

Vecka 6 9-10 februari 2019

Vecka 14 6-7 april 2019

Vecka 21 25-26 maj 2019 

För mer information kontakta

Andrea Hjelmåker
Kursansvarig och lärare idrottspsykologi, Bosön
073-3747302

Pär Svennar
Kursansvarig och lärare träningslära, Bosön
072-2015724