Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Vänsterpartiet vill få fler barn att idrotta

Vänsterpartiet vill få fler barn att idrotta

Vänsterpartiet föreslår 40 miljoner kronor till gratis idrottsskolor för barn mellan sex och tolv år för att fler barn ska få möjlighet att prova många idrotter och hitta rörelseglädje för idrott och fysisk aktivitet hela livet.

Det ligger i linje med Riksidrottsförbundets och idrottsrörelsens arbete för att barn ska prova många idrotter oavsett föräldrarnas plånbok.

Vänsterpartiet föreslår 40 miljoner kronor till gratis idrottsskolor för barn mellan sex och tolv år för att fler barn ska få möjlighet att prova många idrotter och hitta rörelseglädje för idrott och fysisk aktivitet hela livet. Det ligger i linje med Riksidrottsförbundets och idrottsrörelsens arbete för att barn ska prova många idrotter oavsett föräldrarnas plånbok.

Stillasittande bland barn och ungdomar är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Dessvärre ser vi att det finns tydlig koppling mellan socioekonomi och ohälsa. Samtidigt finns det starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter.

Vänsterpartiet föreslår gratis idrottsskola för barn mellan sex och tolv år för att fler barn ska få möjlighet att prova många idrotter och hitta rörelseglädje för idrott och fysisk aktivitet hela livet.

– Det är ett förslag som ligger helt i linje med det strategiska förändringsarbete som pågår runt om i landet just nu. Vi har Nordens mest stillasittande barn. Vi vill ändra på det och Vänsterpartiets satsning skulle hjälpa oss att få fler barn att prova många olika idrotter, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Redan vid 11 års ålder är som flest barn med i idrotten, därefter sjunker medlemskurvan kraftigt. Det finns olika skäl till att barn och ungdomar lämnar idrotten, men kostnadsskäl är ett av dem.

Vänsterpartiet vill att idrottsföreningarna ska ta fram riktlinjer och policys för hur föreningen ska agera för att hålla nere kostnaderna för barn och ungdomar. Det som är mest kostnadsdrivande idag är träningsavgifter, utrustning samt läger, tävlingar och turneringar.

– Vänsterpartiets förslag skulle vara ett viktigt stöd för att föreningar långsiktigt ska hålla nere kostnaderna genom att komma överens om vilken utrustning som idrottande bör använda, hur långt man åker på läger och om barnen måste bo på hotell, säger Björn Eriksson.

I en tid där ohälsan ökar och klyftan mellan dem som rör på sig och de som inte rör på sig alls växer behöver hitta alla former för att sänka trösklarna in i idrotten. Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kommer 5 ungdomar inte drabbas av depression och 25 ungdomar kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk med mera.

– Vi vill göra hela Sverige starkare. Då måste fler barn hitta sin idrott och ha råd att fortsätta med den. Vänsterpartiets satsning skulle vara en viktig del i det arbetet, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06