Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Våra barn behöver rörelse nu

Våra barn behöver rörelse nu

Regeringen har idag presenterat uppdrag till Skolverket angående mer rörelse i skolan. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är positiv men menar också att det är bråttom. Våra barn behöver rörelse nu.

– Det är bra att regeringen nu förtydligar uppdraget till Skolverket men det är bråttom. Svenska barn är de mest stillasittande i Norden och den ökande ohälsan i Sverige gör att det är många som nu behöver agera, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling.

Idrottsrörelsen bidrar varje dag genom alla våra 20 000 föreningar och Riksidrottsförbundet kommer nu inleda en rörelsesatsning i anslutning till skoldagen. I skolan har vi möjlighet att nå dem som ännu inte hittat till idrotten.

Eftersom undervisningstiden i idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan från och med 2019 vill regeringen också veta i vilka årskurser utökningen kan ge störst effekt. Skolverket ska även titta på möjliga författningsändringar som kan bidra till mer rörelse under skoldagen för alla elever. Enligt regeringens pressmeddelande ska uppdraget om avser utökningen av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa redovisas senast den 15 juni 2018. Uppdraget i sin helhet ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.  

– Vi kan inte vänta längre. Våra barn behöver rörelse nu, vi behöver göra något åt den ojämlika hälsan och här måste vi tillsammans med kommuner och skolor intensifiera arbetet,  avslutar Björn Eriksson. 

Här kan du läsa hela Regeringens pressmeddelande 

För mer information kontakta 

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-564 52 16