Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Vi har respekt för Stockholms stads beslut

Vi har respekt för Stockholms stads beslut

Idag meddelade Stockholms stad att de lägger ner utredningen om en ansökan av OS och Paralympics 2026. Motivet är, enligt Finansborgarrådet Karin Wanngård (S), bland annat bristande framförhållning från internationella olympiska kommittén (IOK) vad g

- Riksidrottsförbundet har tidigare ställt sig positiv till en ansökan av OS och Paralympics i Stockholm då vi ser att det kan vara en bra hävstång för satsningar på folkhälsa och breddidrott i hela landet. Vi har också understrukit att stadens bedömning måste gå först. Som representant för den samlade idrottsrörelsen anser jag att politikernas bedömning måste respekteras och vi har full respekt för beslutet då även vi anser att en realistisk budget och en hållbar ekonomi tillsammans med majoritet för beslutet är en absolut förutsättning för en eventuell ansökan, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Riksidrottsförbundet har i sitt remissvar dels varit tydliga med att grundinställningen till en ansökan varit positiv och i den strategi för internationella evenemang som man tagit fram tillsammans med besöksnäringen finns tydliga mål att år 2025 ska Sverige ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och idrottsmöten. 

Men Riksidrottsförbundet  har också varit tydliga med att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är ett absolut krav för en eventuell ansökan. 

I remissvaret ingick att befintliga anläggningar skulle användas i den mån det är möjligt, att de nya anläggningar som behövde byggas skulle ha ett högt efterbruksvärde, att det inte skulle slå undan andra prioriterade offentliga satsningar samt att det skulle finnas en bred politisk uppslutning som höll över tid. 

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06