Hem / Alla nyheter / RF ber finansministern om besked

RF ber finansministern om besked

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har lämnat en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson där han ber om snabbt besked om 500 miljoner kronor till en förlängning av regeringens stödpaket till idrotten.

Till finansminister Magdalena Andersson (S)

"Det råder ingen tvekan om att idrotten drabbats hårt under coronapandemin. Enbart under tredje kvartalet tappar idrotten ytterligare 1,2 miljarder kronor. Därför behövs akut ett förlängt stöd från regeringen med 500 miljoner kronor för tredje kvartalet – och det är bråttom. En fortsatt coronapandemi kommer naturligtvis för såväl oss som kulturen ha återverkningar på även år 2021.

Vi vet att vi betyder mycket som mötesplats där människor får känna glädje och gemenskap. I en orolig tid där ohälsan ökar behövs föreningarna. Under kriser drabbas alltid de mest svaga i samhället. Allt fler föreningar måste höja avgifterna för att överleva – vilket kommer att drabba de resurssvaga först och i många fall barn och ungdomar som har idrotten som en frizon och plats att växa i.

Vi är medvetna om att effekterna av coronapandemin drabbar många områden i samhället och att behovet av stöd är stort för många. Vi är tacksamma över det ekonomiska stöd vi tilldelades från regeringen under våren. Det var en viktig kompensation för många av våra 19 000 föreningar runt om i hela landet. Flera kommuner och regioner har också stöttat idrotten på olika sätt vilket underlättat för idrottsrörelsen. Men idrottsrörelsen fortsätter att drabbas.

Vi vill fortsätta vara en viktig del av samhället där vi kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande för många i vårt land. Vi vill vara en del av den omstart som Sverige behöver. Då behöver vi stöd här och nu för att kunna bidra även på lång sikt.

Idrotten har utmaningar när det gäller gränsen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och det är viktigt att det blir en mer flexibel tolkning. Dels när det gäller antal deltagare (när evenemangen genomförs på stora ytor, som till exempel tävlingar i skog eller på hav) och dels vad gäller möjligheten att ha fler åskådare på tävlingar och matcher.

Vi vet att vi inte kan räkna med att bli fullt ut kompenserade och vi har respekt för att det är många samhällsområden som drabbas hårt i denna pandemi. Men idrottsrörelsen behöver stöd här och nu för att kunna fortsätta bidra på lång sikt. Först då kan vi vara med i en omstart för Sverige. Vi behöver ett besked nu."

Med vänliga hälsningar

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Stefan Bergh
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna