Hem / Alla nyheter / Alla behövs i idrotten

Alla behövs i idrotten

Den 3 augusti deltog idrottsrörelsen i Stockholms Prideparad under en vecka som hade temat - vi behövs. Idrottsrörelsen är i förändring och för att ta oss framåt tillsammans behövs vi allihop.

Idrottsrörelsens inkluderingsarbete är påbörjat och förändringar av styrdokument, tydligt ställningstagande i tal, skrift och med hjälp av symboler görs kontinuerligt. Dessutom deltar idrottsrörelsen i prideparader runt om i hela landet och på lördag den 3 augusti i Stockholm Pride.  Minst lika viktigt är förstås att omsätta värdegrund och ställningstagande i praktiken. 

Inkludering handlar om att du som finns eller vill finnas i idrottsrörelsen ska känna dig välkommen. Att du känner dig sedd, får ta del av gemenskapen samt känna att du har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen.

För femtio år sedan startade Priderörelsen i New York genom det s k Stonewallupproret. Sedan dess har mycket hänt som förbättrat situationen för hbtq-personer, även inom idrotten. Idrottsrörelsen är dock fortfarande ganska ovan att arbeta för en hbtq-inklusiv miljö, särskilt med att nå och välkomna transpersoner. Mycket görs för att vi ska bli bättre. I år har Stockholm Pride tema vi behövs och idrottsrörelsen går med för att visa att alla behövs och vi behöver tillsammans bli bättre på att verka för en transinklusiv miljö.

Riksidrottsförbundets roll är att utgöra ett stöd i det inkluderande arbetet. Inom ramen för det utvecklar vi rekommendationer som ska underlätta arbetet, och vi har utformat utbildningen Fem steg mot en jämställd och inkluderande idrott där fokus ligger på hur vi kan utmana de normer som idag kan hindra transpersoner och andra ifrån att söka sig till och må bra inom idrotten. En annan del är ett samverkansprojekt, Idrott för alla kroppar, som RFSL bedriver i samverkan med RF. Flera specialidrottsförbund är med i projektet; Svenska fotbollsförbundet, Svenska Volleybollförbundet, Svenska Basketbollförbundet, Svenska Budo- och kampsportförbundet och Svenska Skridskoförbundet. Projektets syfte är att bidra till att dokument kommer på plats som säkerställer att alla oavsett könsidentitet kan idrott på bra villkor samt att stötta och utbilda de förbund som behöver hjälp i arbetet med att utmana tvåkönsnormen och säkerställa en sund och trygg miljö för transpersoner. Att lyfta fram förebilder, transpersoner som idrottar, är en tredje del.

Förbättrade möjligheter för transpersoner kan få positiva effekter också för andra än just transpersoner. Flickor och pojkar som är bästa kompisar kan spela tillsammans i samma lag. Fokus på kön och olikhet försvinner och lagets grund är inte kön utan förs samman på andra grunder som kan synliggöra idrottens och föreningens värdegrund och verksamhetsidé - att alla har rätt att vara med, att ingen ska diskrimineras på grund av sin könsidentitet. En inkluderande jargong som bygger på respekt skapar en trygghet för alla. Fler kan också känna sig bekväma med att byta om i ett omklädningsrum som är utformat utefter tanken om kroppslig integritet där det finns möjlighet att duscha bakom ett draperi. En ökad normmedvetenhet minskar riskerna för ett kränkande och nedsättande beteende och språkbruk på och utanför idrottsarenan och ökar möjligheterna för idrotten att leva upp till verksamhetsidén: att alla inom idrotten ska kunna må bra, utvecklas och ha roligt. En inkluderande idrott där vi är medvetna om normers konsekvenser för individer och grupper är helt avgörande för vissa, men är bra för alla.

Tack alla som deltog i paraden den 3 augusti i Stockholm Pride med idrottsrörelsen. Tillsammans gör vi idrotten och Sverige starkare – alla behövs.

För mer information om RF/SISU:s inkluderingsarbete kontakta

Sofia B Karlsson
Sakkunnig- och utbildningsansvarig inkludering, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
08-699 61 77 

För mer information om idrottsrörelsens deltagande i Prideparaden i Stockholm kontakta

Anna-Lena Moberg
Strategisk projektledare kommunikation, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-520 56 19 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter