Hem / Alla nyheter / Allvarliga konsekvenser när restriktioner ligger kvar

Allvarliga konsekvenser när coronarestriktioner ligger kvar

Idag har det första av tre möten ägt rum där idrottsminister Amanda Lind bjudit in Riksidrottsförbundet och ett antal specialidrottsförbund för att lyssna hur coronapandemin påverkar idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet deltar på samtliga möten tillsammans med specialidrottsförbunden för att ge vår bild av hur coronapandemin har påverkat idrotten. Riksidrottsförbundet har utöver dessa möten fortlöpande dialog med regeringen.

– Det var ett bra och konstruktivt möte där ministern lyssnade till hur idrotten behöver ett förlängt stödpaket samt hur idrotten drabbas av begränsningen kring publik och antal deltagare. För idrottsrörelsen är det positivt att regeringen vill lyssna till hur vi har hanterat pandemin och hur vi ser att vi kan fortsätta bidra till att bekämpa smittspridningen men också fortsätta bedriva idrott, säger Stefan Bergh generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet har framfört behovet av ett förlängt statligt stöd med 500 miljoner kronor för kvartal 3. Det har ännu inte kommit något nytt besked om mer statligt stöd till förbund och föreningar som blöder ekonomiskt trots att idrottsrörelsen förlorar minst ytterligare 1,2 miljarder om rådande coronarestriktioner kvarstår till och med september.

– Vi vet att vi inte kan räkna med att bli fullt ut kompenserade och har respekt för att det är många branscher som drabbas hårt i denna pandemi. Men vi måste samtidigt vara tydliga med att vi ser allvarliga konsekvenser för svensk idrottsrörelse. Riksidrottsförbundets överläggningar med regeringen fortsätter och jag ser fram emot fortsatta samtal med ministern i kommande vecka, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Att evenemang fortsätter utan publik får så klart förödande ekonomiska konsekvenser för alla de föreningar som lever till stor del på de intäkter som dessa evenemang genererar och som gör det möjligt att hålla avgifterna nere.

– Under denna pandemi har idrottsrörelsen tagit ett stort ansvar för att hjälpa till både för att bidra till minskad smittspridning och att ställa om aktiviteter för att vi oavsett ålder även under krisen ska kunna fortsätta idrotta och vara en del av idrottsföreningens gemenskap. Riksidrottsförbundet vill därför se ett förlängt ekonomiskt stöd men också hur idrotten kan utöka publik och deltagare vid idrottsaktiviteter under hösten. Vi fortsätter även våra samtal med Folkhälsomyndigheten och Polisen när det gäller begränsningen av publik och deltagare, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06 

Stefan Bergh
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
08-699 60 30