Hem / Alla nyheter / Arbetet igång med hur regeringens krispaket ska fördelas

Arbetet igång med hur regeringens krispaket ska fördelas

Referensgruppen med tio specialidrottsförbund (SF) har nu haft sitt första möte för att diskutera de principer som ska gälla för fördelningen av regeringens krispaket till idrotten.

I förra veckan gav regeringen ett efterlängtat besked om att idrottsrörelsen får 500 miljoner kronor i ett ekonomiskt stödpaket. Beslutet är ännu inte formellt fattat av regeringen. RF inväntar besked om när beslutet tas och om pengarna kommer med särskilda villkor.

I den sammanställning över den ekonomiska påverkan som coronaviruset har på idrotten som lämnats till regeringen visade analysen att idrottsrörelsen förlorar minst 500 miljoner kronor under perioden 12 mars–30 april. Kostnaderna kommer att öka om coronakrisen håller i sig.

– Vi har haft ett första möte med vår referensgrupp på tio specialidrottsförbund (SF) och vi är tacksamma över de kloka inspel som kommit i detta svåra arbete. Vi vet att alla inte kommer att bli fullt ut kompenserade men vi måste tillsammans arbeta för att det blir så bra som möjligt för idrottsrörelsen som helhet, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Referensgruppen har diskuterat de principer som ska gälla för fördelningen. Principerna kommer utgöra grunden för de regelverk och riktlinjer för stödpaketet som Riksidrottsstyrelsen sedan beslutar om. Utifrån dessa regelverk kommer sedan förbund och föreningar kunna ansöka om kompensation.

Kartläggning på längre sikt

Parallellt med fördelningsprocessen pågår ett arbete för att kartlägga de ekonomiska konsekvenserna i stort. Ett arbete som både verkar kortsiktigt för att kunna komplettera den första analysen, och tar höjd för att kartlägga konsekvenser på längre sikt. Arbetet kommer att fortgå tills risknivån i samhället är tillbaka på den normala och samtliga restriktioner är borttagna.

RF har beslutat att under denna vecka betala ut andra kvartalets organisationsstöd till SF.

– För att underlätta SF:s likvida situation gör utbetalningen från RF cirka en månad tidigare än planerat. Det är viktigt att vi hjälper till på alla sätt vi kan, säger Björn Eriksson.

RF har också beslutat att SF som beviljats projektstöd för 2020 och 2021, eller enbart 2020, ska kunna förlänga projekttiden med hänvisning till svårigheter att genomföra projekt i nuläget. SF kan därmed omdisponera och planera för ansökta insatser på längre sikt än vad man sökt för. SF kommer vid angivna förseningar inte riskera sitt projektstöd eller återbetalningar av projektstödet inför kommande år.

– Vi gör vad vi kan för att se till att vi underlättar så mycket som möjligt i den uppkomna situationen. Jag är stolt över att se vilken kraft det finns i idrottsrörelsen och den gemensamma viljan av att hjälpa varandra i denna svåra situation, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06