Hem / Alla nyheter / Barn och unga kan delta i läger och mindre cuper i sommar

Barn och unga kan delta i läger och mindre cuper i sommar

Folkhälsomyndigheten ger klartecken för läger och mindre cuper för barn och unga från den 1 juni. Myndigheten poängterar att lägerverksamhet kan främja ungas fysiska och psykiska hälsa.

– Att barn och unga ges möjlighet till idrott och gemenskap under sommarlovet är mycket positivt. Att coronarestriktioner nu kan kompletteras med andra insatser för hälsa och rörelse är ett tecken i tiden. Vi vet att många längtat efter detta länge, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De nya allmänna råden från den 1 juni innebär att läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån förebyggande åtgärder som listas här nedan, och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. Till exempel om aktiviteten är inomhus eller utomhus, vilken storlek det är på lokalerna och antalet deltagare.

Förebyggande åtgärder som Folkhälsomyndigheten tagit fram

  • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer som så långt som möjligt inte blandas med varandra. Det gäller även resor till och från läger.
  • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare (i exempelvis matsalen, samlingsrum med mera).
  • Om övernattning planeras – planera med få personer i varje rum (inom samma grupp så deltagare inte blandas) – ej stora sovsalar.
  • Lägg så mycket som möjligt av aktiviteter under läger eller cup utomhus.
  • Undvik aktiviteter där lägerdeltagare eller cupdeltagare hamnar nära varandra – exempelvis disco.
  • Ha tydliga rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymptom och för hemresa så fort som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symptom.

Mer info på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten meddelar även att enstaka matcher och tävlingar kommer att kunna genomföras för alla åldersgrupper från den 1 juni. RF kommer att behöva återkomma med förtydligande information kring detta.