Hem / Alla nyheter / Besked om matcher och tävlingar för seniorer under nästa vecka

Besked om matcher och tävlingar för seniorer under nästa vecka

Idag onsdag hade RF ytterligare ett möte med Folkhälsomyndigheten. Vid mötet diskuterades möjliga lösningar för att kunna komma igång med matcher, tävlingar och cuper på seniornivå.

– Vid mötet lyfte vi fram hur elitidrotten ska kunna anpassa verksamhet runt tävling och matcher för att inte riskera smittspridning. Men också vad som, utifrån rådande smittskyddsläge, kan gälla för tävlingsidrott för vuxna på andra nivåer än elit. Dialogen fortsätter och Folkhälsomyndigheten har lovat att komma med besked nästa vecka, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

I början av nästa vecka kommer Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten återigen att träffas för att samråda kring när och hur matcher, tävlingar och cuper på seniornivå ska kunna komma igång.

– Idrotten har under hela denna kris tagit ett stort ansvar genom att både ställa in verksamhet och ställa om verksamhet för att fortsatt bidra till folkhälsa. Ett tydligt besked så snabbt som möjligt från Folkhälsomyndigheten underlättar för idrotterna och ger förutsättningar att komma igång på ett genomarbetat och coronasäkrat sätt. Det ger också Riksidrottsförbundet möjligheter att ge stöd till de 72 olika specialidrottsförbunden kring bedömning av hur tävlingsverksamhet kan bedrivas under nuläget i denna kris, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Stefan Bergh
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet
08-699 60 30