Hem / Alla nyheter / Beslut om 220 miljoner i återstartsstöd för 2021

Beslut om 220 miljoner i återstartsstöd för 2021

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela drygt 220 miljoner kronor mellan samtliga specialidrottsförbund för att bidra till idrottsrörelsens första steg till återstart under 2021. Behovet på tre års sikt är 900 miljoner kronor.

De fem förbund som tilldelas högst belopp i återstartsstöd är Fotbollförbundet med 18 miljoner kronor och Friidrottsförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollförbundet och Innebandyförbundet med 11 miljoner kronor vardera. Att stödets storlek varierar mellan förbund beror på att de är olika stora och har påverkats i olika grad av restriktionerna under coronapandemin.

– Detta stöd ska se till att idrottsrörelsen orkar och klarar att lyfta blicken och se framåt för att investera i att återhämta vår verksamhet till den nivån vi befann oss i innan pandemin. Vi behöver laga de revor som pandemin orsakat. Idrottsrörelsens samlade insatser med detta så viktiga arbete kommer att ta tid och behöva stöd under flera år framåt och för 2022 till 2024 ser vi ett behov av ytterligare återstartsstöd på 900 miljoner kronor, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Mer om återstartsstödet

Långsiktigt behov på nära en miljard

Styrelsen har därför även beslutat att begära ytterligare 900 miljoner kronor i fortsatt återstartsstöd för perioden 2022–2024. Stödet ska bidra till att få tillbaka barn, ungdomar, vuxna och äldre till idrottsrörelsen. Både som idrottare och som ledare. Det finns också ett behov av att stödja föreningar, så att idrotten har stabila och starka organisationer. De 19 000 ideella idrottsföreningarna är idrottsrörelsens ryggrad som måste stå stark för att återstarten ska lyckas.

– Vi har visat att vi är en folkrörelse i ordets bemärkelse under pandemin. Alla våra miljontals engagerade som har ansträngt sig för att minska risken för smittspridning och samtidigt följa vår passion att tillsammans hålla i gång idrotten och få föreningen att klara sig genom krisen har gjort extraordinära insatser. 900 miljoner kronor över kommande år behövs för att säkerställa nya extraordinära insatser på alla nivåer inom idrotten – allt för att bidra till en fortsatt stark idrottsrörelse som också gör Sverige starkare, säger Björn Eriksson.

Stödet ska användas för de insatser som förbunden bedömer är nödvändiga på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå. Hur stödet nyttjas på bästa sätt avgör respektive förbund.

Fördelning av stöd per specialidrottsförbund

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06