Hem / Alla nyheter / En bildningsresa in i samhället

En bildningsresa in i samhället

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson skriver en något förkortad debattartikel om idrott som en bildningsresa in i samhället på SVT Opinion. Nedan kan du läsa artikeln i i sin helhet.

” Jag tyckte det var väldigt jobbigt i början och hade fobi för vatten. Vi började väldigt enkelt, för att känna oss bekväma. Först fick vi gå i vattnet och sedan springa. Nu gör vi en ny övning varje vecka och lär oss och vågar mer och mer. Jag uppskattar att jag har fått den här chansen eftersom jag har velat lära mig simma länge, men inte vågat.”

Det handlar om simträning för nyanlända som idrottsrörelsen bedriver. Det är så här det börjar på många ställen runt om i vårt land. Man samlas kring något man vill lära sig, en idrott, men det slutar ofta med så mycket mer. Man får bättre språkkunskaper, man lär känna nya vänner, man får kunskap om vad svenskt föreningsliv är, om demokrati och värdegrund, sociala koder och ibland kan det till och med leda till jobb tack vare utökat nätverk. Ofta kombinerar våra idrottsföreningar idrottsträningen med folkbildning genom vårt studieförbund SISU Idrottsutbildarna. Då kan det handla om till exempel miljöarbete, kultur eller kostlära.

SISU:s arbete utgår från folkbildningens mål om att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. När medlemmar möts och pratar om hur de vill ha det i sin förening, så stärks medlemsdemokratin, inflytandet och delaktigheten genom att människor ges möjlighet till att göra en kunskaps- och bildningsresa.

Inom idrottsrörelsen har vi alltid jobbat för att inkludera fler och vi har alltid varit en plats dit många som varit nya i vårt land har sökt sig. Vi är en mötesplats som inte tar hänsyn till nationsgränser, där idrottens språk och regler är universella. Nästan alla har sparkat på en boll, sprungit, hoppat eller kastat. I en enkät som SFI-elever svarat på så är 80-95% av deltagarna intresserade av att idrotta, eller och har idrottat innan man kom till Sverige. Därför sker möten över gränser varje dag i idrottsföreningarna, i hela landet, året runt. Vi får nya kompisar, lär av varandra, hittar trygghet och mening i vardagen och ett sammanhang med plats för engagemang och delaktighet. Det kallas etablering.

Det mervärde som idrottsrörelsen kan skapa är fantastiskt. Våra idrottsföreningar som genom åren erbjudit verksamhet som innehållit språkcafé, datakurser, kulturkvällar med musik och dans varvat med spel och lek eller drop-in-träna-svenska. Jag har hört att man har kunnat "låna en mormor" för att träna sin svenska eller att det i sommar kommer finnas utflyktskvällar med samhällsorientering, folkhälsa och svenskaträning i ett.

Under 2016 och 2017 anordnade idrottsrörelsen totalt uppemot 200 000 aktiviteter i nästan samtliga av landets 290 kommuner. Men för oss är det här arbetet viktigare än en siffra. Vi vill att vårt arbete med inkludering blir en naturlig del av svensk idrott där alla känner sig välkomna, vill stanna, delta i utvecklingen av idrotten och vill utvecklas. Vi möter människor som flytt från en outhärdlig situation i hemlandet, genomlevt en omänsklig flykt och i många fall hamnat strandsatta och ensamma i ett land med ett främmande språk, andra sociala koder, traditioner och obegripliga vanor. Vi vill göra och gör skillnad för dessa människor. Inte för att idrott är lösningen på deras situation utan för att vi kan erbjuda en rolig sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid, möjlighet till engagemang och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället.

Vi ser att pojkar med utländsk bakgrund tränar och tävlar i nästan lika stor utsträckning som killar med svensk bakgrund. Tjejer med utländsk bakgrund gör det i betydligt mindre utsträckning och här måste vi bli bättre. Framför allt handlar det om att alla ska känna sig välkomna in i idrotten,  och vi måste aktivt arbeta med att få igenkännande förebilder och att arbeta aktivt för att fler ska hitta till vår verksamhet.

Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta och de hindren kan variera beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar och hur nära du har till idrotten till exempel. Hindren är individuella och det är också en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund. Barn idrottar mer när deras föräldrar tycker att idrott är viktigt och stödjer sitt barn i idrottandet. Om vi blir bättre på att involvera och skapa intresse från föräldrarna kommer även fler barn med utländsk bakgrund att idrotta.

Idrotten är en del av samhället. I och med att du som nyanländ blir en del av gemenskapen i ett lag, en förening får du mycket annat på köpet som kompisar och språk, du kan vara en del i att utveckla svensk idrott. Du får också del av idrottens värderingar. Det i sin tur har visat sig ge en bra grund och trygghet för individen och en enklare och snabbare väg in i det övriga samhället.

Det finns utmaningar runt om i vårt land. Det många lyfter i våra möten med människor är att satsningarna måste vara långsiktiga. Det får inte bara bli enskilda korta projekt. Därför är det bra att regeringen nu ser stödet till idrotten för integrationsarbete som ett årligt stöd och inte tillfälligt. Vi hoppas att fler partier ser detta arbete som viktigt och är beredda på att stödja oss långsiktigt.

Genom landets idrottsföreningar ger vi fler människor möjlighet att öka sin kunskap och bildning för sin personliga utveckling och delaktighet i samhället. Vår hemmaplan är klubbstugan och föreningslokalen. Där möter vi dagligen många tusentals människor. Dessa individer får möjlighet att påverka sin livssituation, höja sin bildningsnivå och stärka sitt intresse och engagemang inom idrotten. Lärandet är en livslång process där varje individ startar utifrån de egna erfarenheterna och förutsättningarna. I mötet med varandra bidrar vi till att göra Sverige starkare.

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 

Här kan du läsa debatt på SVT Opinion 


(Max 750 tecken)

(visas ej)
För att du ska kunna skicka måste du bocka för den här kryssrutan