Hem / Alla nyheter / En välkommen översyn av statens relation till folkbildningen

En välkommen översyn av statens relation till folkbildningen

Regeringen tillsätter en utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna välkomnar att regeringen lyfter folkbildningens roll i samhället.
I dag, torsdag den 9 juni, presenterade utbildningsminister Anna Ekström (S) tillsättningen av en utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen. Utredare blir Christer Nylander, idag riksdagsledamot för (L).
– Det är bra att regeringen tillsätter en utredning som ser över folkbildningsverksamheten. Detta kan leda till att folkbildningen stärks i samhället och visar på hur viktig roll den spelar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
 
SISU Idrottsutbildarna erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Trots utmaningar att få träffas fysiskt under pandemin lyckades SISU Idrottsutbildarna bedriva en omfattande verksamhet och är idag det största studieförbundet verksamhetsmässigt. SISU är dessutom fortfarande det studieförbund som har flest unga deltagare.
 
– Det är en balansgång i att låta folkbildningen få vara fri och självständig till att det är viktigt med uppföljning och kontroll. Här blir det viktigt för utredningen att se hur man kan bevara folkbildningens kraft, politikens armlängds avstånd men ändå ha tydliga syften med kvalitet och uppföljning. Vi ser fram emot dialog med Christer Nylander och regeringen, säger Björn Eriksson.