Hem / Alla nyheter / Ett steg närmare en ny svensk antidopingorganisation

Ett steg närmare en ny svensk antidopingorganisation

Riksidrottsstyrelsen har fastställt förslag till extra RF-stämman den 22 december om ny fristående antidopingorganisation. Förslagen omfattar förändringar av RF:s stadgar, stadgar och styrelse för Antidopingstiftelsen samt Antidopingsreglemente.

Den 1 januari 2021 börjar den nya världsantidopingkoden att gälla. För att klara den nya kodens krav och för att stärka det svenska arbetet mot doping inom idrotten vill Riksidrottsförbundet bilda en stiftelse, Antidopingstiftelsen. Den ska fungera som ägare av bolaget Antidoping Sverige AB där antidopiningverksamheten ska bedrivas. Syftet med stiftelsen är att skapa största möjliga oberoende för antidopingverksamheten.

Förutom att bilda stiftelsen ska RF-stämman tillsätta stiftelsens styrelse. Det är sedan stiftelsen som ansvarar för att tillsätta styrelsen för Antidoping Sverige AB.

– Vi ser fram emot att i den nya organisationen fortsätta bedriva ett lika kvalitativt arbete som vi gör idag om än med ännu större förtroende både nationellt och internationellt, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande Dopingkommissionen.

– Det är ett stort och intensivt arbete som gjorts tillsammans och vi tar i och med Riksidrottsstyrelsens förslag nu ytterligare ett steg mot målet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Till posterna i den nya Antidopingstiftelsens styrelse är följande namn föreslagna:
Regeringen: vakant, Sveriges Riksidrottsförbund: Arne Ljungqvist, Sveriges Olympiska Kommitté: Sara Fischer, Folkhälsomyndigheten: Anna Bessö, Svensk Förening för fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin: Peder Sörensson, Centrum för Idrottsforskning: Susanna Hedenborg, Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté: Thomas Fogdö, samt två ytterligare poster som är vakanta.

I förslaget till beslut överlåter även Riksidrottsförbundet 25 miljoner kronor som gåva tillsammans med samtliga aktier i Antidoping Sverige AB till Antidopingstiftelsen. Dessutom överlåter Riksidrottsförbundet en gåva på 1 miljon kronor att användas till Antidopingstiftelsens förvaltning tills dess övriga tillgångar genererar avkastning.

Här kan du läsa förslagen till RF-stämman den 22 december

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Åke Andrén-Sandberg
Ordförande Dopingkommissionen
070-222 15 77

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter