Hem / Alla nyheter / Färre unga idrottade under corona – trend som oroar

Färre unga idrottade under corona – trend som oroar

Minskningen av idrottsaktiviteter bland unga blev allt tydligare under andra halvan av coronaåret 2020. Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter och sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades under 2020.

Den nedgång i LOK-stöd som syntes våren 2020 förstärktes under hösten. Under första halvåret 2020 var minskningen 8 procent. Under hösten tappade idrottsrörelsen ytterligare med en minskning på 14 procent av aktiviteter.

– Det här är mycket oroande för framtidens unga men också för idrottsrörelsen i stort. Vi är fortfarande mitt inne i pandemin och jag ser hur idrottsföreningar och ledare med imponerande tålamod försöker göra rätt, hålla igång så mycket som går och samtidigt behålla så många av sina aktiva som möjligt. Men det är en oerhört tuff uppgift, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Minskningen ökar för varje åldersgrupp, från 7 år och uppåt. Åldersgrupperna 7–12 år och 13–16 år har tappat cirka 9 procent av antalet deltagartillfällen. För 17–20 år är minskningen 15 procent medan gruppen 21–25 år har tappat 21 procent. För personer med funktionsnedsättning över 25 år har deltagartillfällena gått ner med 44 procent.

– Det är skrämmande siffror över lag och vi är oroade över vad det innebär för idrotten i framtiden och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och dess gemenskap. En halvering av aktivitet bland vuxna med funktionsnedsättning är nästan ofattbar och oerhört allvarlig, säger Björn Eriksson.

Hallidrotter tappar mest

Bland de tio största idrotterna är det hallidrotterna (innebandy, gymnastik, handboll och basket) som tappar mest tillsammans med budo och kampsport. För kampsporterna är det en stor minskning överlag. De idrotter som klarar sig bra är antingen utomhusidrotter i stor utsträckning (fotboll), eller har delvis utomhuskaraktär och hallar som ägs privat eller av förening (ridsport och tennis).

– Vi har stor förståelse för att alla måste göra sitt för att minska smittspridning även fortsatt. Men så länge de alltför trubbiga restriktionerna ligger kvar så drabbas idrottsrörelsen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Mer träffsäkra restriktioner och besked om kompensationsstöd från regeringen behöver komma nu. Onödigt mycket idrott står stilla och regeringen ger inget ekonomiskt stöd från 1 mars, säger Björn Eriksson.

LOK-siffrorna för helåret 2020

Grafik: Så minskade idrottandet 2020 (SVT)

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns).

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06