Hem / Alla nyheter / Fokus på resultat ger flest fall hos idrottsombudsmannen

Fokus på resultat gav flest fall hos idrottsombudsmannen

180 ärenden har tagits emot under det första året av RF:s idrottsombudsman och visselblåsartjänst. Flest ärenden kopplas till resultatinriktad idrott för barn och ungdomar.

Ärendena gäller lagidrotter i samma omfattning som individuella och män/pojkar lika mycket som kvinnor/flickor.

– Ärendena handlar om kränkande behandling, sexuella ofredanden/övergrepp, diskriminering eller trakasserier. Det visar på vikten av förändringsarbetet som pågår inom idrotten, Strategi 2025, där barn och ungdomar inte får ses som små elitidrottare, säger Johan Fyrberg, avdelningschef medlemsutveckling – stöd till specialidrottsförbund, Riksidrottsförbundet.  

I november 2018 startade RF en visselblåsartjänst och den nytillsatta funktionen idrottsombudsman. Båda funktionerna är alternativ för ärenden där det av någon anledning inte är möjligt att vända sig till sin förening eller sitt specialidrottsförbund. Syftet är att göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.

I de allra flesta fall hanteras inkomna ärenden av föreningarna eller förbunden, ibland i samverkan med sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som finns i distriktsidrottsförbunden.

– Det är självklart nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp inom idrotten och bäst effekt för att nå detta är förebyggande arbete, folkbildning och utbildning. Barnens spelregler, ett samarbete med Bris, har använts som diskussionsunderlag och distribuerats i drygt 100 000 exemplar, säger Johan Fyrberg.

Trygg idrott har varit ett tema vid träffar där samtliga 72 specialidrottsförbund och 19 distriktsidrottsförbund representerats, både på ledningsnivå och bland sakkunniga i barn- och ungdomsidrott. SISU Idrottsutbildarna har under året prioriterat folkbildning i föreningar över hela landet med fokus på idrottsrörelsens värdegrund som bygger på barnkonventionen.

Ärenden hos idrottsombudsmannen

Under första året har idrottsombudsmannen tagit emot 180 ärenden, varav en tredjedel via idrottsombudsman och två tredjedelar via visselblåsartjänsten. 

  • Lagidrotter berörs i lika hög grad som individuella idrotter och inga större skillnader avseende kön.
  • Flest ärenden kopplas till resultatinriktad idrott för barn och ungdomar.
  • Ärenden gäller i fallande ordning kränkande behandling, sexuella övergrepp/ofredanden, diskriminering och trakasserier.
  • En polisanmälan har gjorts av Riksidrottsförbundet, ytterligare en av ett specialidrottsförbund.
  • Hanterade ärenden rör omkring hälften av specialidrottsförbunden, i ett 130-tal föreningar med spridning över landet.

Gemensamma beslut för trygg idrott

Idrottsrörelsen har fattat ett antal gemensamma beslut för att stärka arbetet med trygg idrott:

  • Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2015 fattades beslut om Strategi 2025 där ett uttalat mål är att värdegrunden är vår styrka.
  • Vid RIM 2017 fattades beslut om att införa en idrottsombudsman, en visselblåsartjänst som hanterar anonyma anmälningar, samt att införa en etisk kod.
  • Vid RIM 2019, förstärktes Idrottsombudsmannen befogenheter i termer av att kunna anmäla ärenden till bestraffning, att förändra preskriptionstiden för allvarlig kränkning från 2 månader till 10 år.
  • Vid RIM 2019 beslutades även att ålägga medlemmarna (förbund och föreningar) om att kontrollera begränsade registerutdrag för de som står i direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta införs med start 1 januari 2020.

För mer information kontakta
Johan Fyrberg
Avdelningschef medlemsutveckling – stöd till specialidrottsförbund, RF.
08-699 64 94

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter