Hem / Alla nyheter / Folkhälsomyndigheten: Smittsäker träning utomhus kan fortsätta

Folkhälsomyndigheten: Smittsäker träning utomhus kan fortsätta

Folkhälsomyndigheten förtydligar idag att träning utomhus kan fortsätta, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt och de allmänna råden följs.

– Vi är tacksamma för förtydligandet som innebär möjligheter att bedriva idrott utomhus på de smittsäkra sätt som krävs. Förtydligandet kommer även att hjälpa både kommuner och föreningar att ta kloka beslut. Det är ett besked helt i linje med den dialog som Riksidrottsförbundet haft med Folkhälsomyndigheten de senaste dagarna. Det är en ståndpunkt som är av avgörande betydelse för framför allt våra barn och ungdomar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Riksidrottsförbundet vill också påminna idrottsrörelsen om att träning utomhus enligt nationella allmänna råd även fortsatt går bra även i löpspår, skidspår, på utegym eller på andra allmänna platser.

Förtydligandet från Folkhälsomyndigheten i sin helhet:

"Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.

Regeringen har rekommenderat att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari, och Folkhälsomyndigheten vill komplettera rekommendationen.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar.

Detta kan endast ske under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, grundat på det epidemiologiska läget, för såväl personal som besökare och om kommunen eller annan verksamhetsansvarig bedömt att anläggningen kan hållas öppen. Denna bedömning har varje kommun och den regionala smittskyddsenheten bäst förutsättningar att göra utifrån sina egna lokala förhållanden och det epidemiologiska läget."

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06