Hem / Alla nyheter / Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning.

Till Folkhälsomyndighetens vägledning.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken:

  • Genomför en riskbedömning.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
  • Information om allmänna hygienråd (till exempel affischer).

Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ till fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Till RF:s samlade information om coronaviruset och idrotten