Hem / Alla nyheter / Föreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Föreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Det beslutade Riksidrottsstyrelsen på måndagen.

Formellt innebär beslutet att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ytterligare ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona. Konkret kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel.

– Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att stötta förbund och föreningar när de nu funderar över hur de kan bedriva verksamheten på ett säkert och samtidigt ändamålsenligt sätt. Det viktigaste och helt avgörande är att vi får stopp på pandemin. Kan vi under denna period ändå se till att barn, unga och vuxna kommer i rörelse spelar vi fortsatt en viktig roll i det svenska samhället, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Mer om den nya delen av projektstödet i FAQ

Idrottsrörelsen har drabbats både ekonomiskt och idrottsligt och det var viktigt att regeringen fattade beslut om att tilldela idrottsrörelsen 500 miljoner kronor.

– Arbetet med hur medlen ska fördelas har påbörjats men det är inte ett enkelt jobb. Vi vet att alla inte kommer att bli fullt ut kompenserade och vi måste tillsammans arbeta för att det blir så bra som möjligt för idrottsrörelsen som helhet. Vi är glada över regeringens förtroende att vi får fördela medlen med så mycket frihet som det är möjligt, säger Björn Eriksson.

Många goda exempel

I denna tid är det dock viktigt att den dagliga idrottsverksamheten kan fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så länge det sker inom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte går emot regeringens förbud.

– Vi ser fantastiska exempel runt om i landet där det till exempel genomförs digitala lopp, en ökning av utomhusaktiviteter och en rad andra åtgärder som främjar folkhälsan och ligger i linje med rekommendationerna. Här har idrotten hittills visat prov på stor innovationsförmåga, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har sedan tidigare fattat beslut om att inom de medel man har att fördela ska stöd ges för att bidra till att kunna hjälpa förbund och föreningar i nuläget. RF har tagit beslut om att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd i syfte att kompensera föreningarna för utebliven verksamhet under coronarestriktionerna. Modellen tas fram under hösten. RF betalar även ut organisationsstöd till SF tidigare och öppnar för flexibel användning av projektstöd.