Hem / Alla nyheter / ”Föreningsidrotten betyder mycket för att bryta trenden”

”Föreningsidrotten betyder mycket för att bryta trenden”

På DN Debatt den 31 maj skriver fem forskare om sin oro för deltagandet i föreningsidrotten och att den minskar och att den är ojämlik. RF:s ordförande Björn Eriksson bemöter här debattinlägget.

Bakgrund: Artikeln på DN Debatt 31 maj

Forskarna pekar på att den strukturerade fritiden, med aktiviteter som att spela i ett fotbollslag eller sjunga i kör, ger positiva effekter på ungas betyg, utbildningsambitioner och hälsa. Vi delar oron över att barn och unga inte rör på sig tillräckligt idag och vi vet också hur betydelsefull föreningsidrotten är för att bryta trenden. Precis som forskarna skriver så är föreningsidrott den aktivitet som har störst inverkan på ungas psykiska välbefinnande. Ungdomar som är engagerade i en idrottsförening känner sig mindre pressade, okoncentrerade och nedstämda än ungdomar som inte deltar i någon idrottsförening. 

Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov och förutsättningar likaså. Trots det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år efter år. Nya idéer har inte fått tillräckligt med plats och idrottsrörelsen riskerade att tappa kontakten med de som är allra viktigast – medlemmarna. De senaste åren har vi sett hur fler slutar allt tidigare.

Sedan hände något. Idrottsrörelsen bestämde sig att det var dags för en förändring. De olika idrotterna gick ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening och i samma veva staka ut vägen för framtiden. Exempelvis har vi sedan 2015 intensifierat vårt arbete i idrottssvaga områden, som oftast är samma som de så kallade utsatta områdena, för att nå dem som ännu inte hittat in i idrottsrörelsen och där vi behöver bli bättre på att lyssna på vad man vill ha för verksamhet. Vi enades om en gemensam vision, Strategi 2025, och hur vägen dit ser ut.

Så vart är vi på väg? Hur ser vi att idrottsrörelsen behöver utvecklas för att vi tillsammans ska bidra till det Sverige där vi vill leva tillsammans?

  • Föreningen är även i framtiden en viktig plats för idrotten och samhället. Den står för en demokratisk och öppen struktur som vi ska utveckla och vårda.
  • En ny syn på träning och tävling som gör att fler vill idrotta längre.
  • Inkluderande och jämställd idrott där alla som vill känner sig välkomna för den hen är.
  • Ett stärkt ledarskap.

Forskarna menar att forskningen manar till tydligare ställningstaganden om prioriteringar på såväl nationell som lokal nivå. Vi håller med. Riksidrottsförbundet har sedan många år tillbaka drivit att det behövs en nationell kraftsamling. Tempot i vårt mediala och digitala tidevarv gör att debatter om våra samhällsutmaningar alltför ofta handlar om reaktiva och repressiva åtgärder. Det handlar oftare om mer mediciner mot sjukdomar och ohälsa än förebyggande genom idrott och rörelse. Det är djupt problematiskt att vi har så svårt att förstå och acceptera att förebyggande åtgärder är billigare och effektivare men också tar tid.

När jag möter politiken står de upp för idrottsrörelsen och jag upplever ett stort intresse att möta oss inom Sveriges största folkrörelse. Politiker lyfter ofta vår samhällsnytta, hur vi bidrar till allt ifrån minskad ohälsa till att människor i ett samhälle upplever ökad trygghet då brottsligheten går ned. Men för att komma till rätta med den ökade ohälsan så måste ett gemensamt ansvar tas och det krävs insatser på många politikområden. Det gäller hur vi bygger för ett samhälle i rörelse, hur mycket vi låter barnen röra på sig under skoldagen, hur vi möjliggör att idrotta i sitt närområde och det handlar om att finnas i hela landet i alla områden. Detta kämpar våra 650 000 ledare med varje dag i vår rörelse. Vi har sett under coronapandemin hur viktig roll som idrottsrörelsen spelar. Att vi hållit igång, ställt om och skapat mötesplatser om än på ett annorlunda sätt. Vi har fått ett bra stöd av både regering och kommuner under denna tid. Det är dock viktigt att politiken nu fattar långsiktiga beslut som möjliggör för idrott hela livet för alla oavsett bakgrund.

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter