Hem / Alla nyheter / Förlängda restriktioner och uppmaning att orka hela upploppet

Förlängda restriktioner och uppmaning att orka hela upploppet

Gällande restriktioner på grund av pandemin förlängs till 17 maj. Det gäller både Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt begränsningsförordningen, vilket innebär fortsatt max åtta personer vid offentliga tillställningar.

– Vi fick idag ett dystert besked. Det ljus som finns i tunneln är en gemensam insikt att stoppad idrottsutövning påverkar folkhälsan negativt. Utifrån de samtalen som förts mellan bland annat mig själv och Johan Carlson (generaldirektör Folkhälsomyndigheten) utgår jag från att lättnader för idrottsrörelsen genomförs så fort som möjligt när smittläget tillåter och då främst de som berör barn- och ungdomsidrott såsom enstaka match och tävling, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Anledningen till de fortsatta restriktionerna är den fortsatt höga smittspridningen i samhället och likaså höga belastningen på sjukvården.

– Det är tufft för oss alla och alla idrottsföreningar som kämpar vill jag bara uppmana att fortsätta göra skillnad så gott det nu efter omständigheterna går. Vi är alla trötta och kan ha svårt att se ljus i denna pandemitunnel. Men utan idrottsrörelsens arbete hade många fler barn och unga mått dåligt, känt sig ensamma och varit ännu mer stillasittande. Det alla idrottsledare gör, gör skillnad, säger Björn Eriksson.

Fortsatt är restriktioner trubbiga.  För idrotter på väg, vatten och i skog gäller exempelvis begränsningsförordningen med max åtta deltagare vid allmänna sammankomster – trots att tävlingar i idrotter som orientering, segling, och motorsport kan genomföras med avstånd och över stora ytor. På samma sätt har flera idrotter stora ytor att samla publik på utan att trängsel uppstår.   

– Här behöver regeringen se över möjligheter att kunna göra olika för att få mer träffsäkerhet och inte begränsa idrott och rörelse i onödan, säger Björn Eriksson.

Detta gäller just nu

  • Max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, såsom idrottsevenemang med publik enligt pandemilagen och dess förordning. Särskilda begränsningar finns för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla. För de som är födda 2001 och tidigare gäller om möjligt utomhus.
  • Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper.

Regeringens vädjan om att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd är hävd. Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut än ovan restriktioner beroende på lokala smittläget. Därför kan det variera mellan kommuner och regioner.

Här hittar du information om vad som gäller i olika regioner

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06