Hem / Alla nyheter / Forskning på Locker Room Talks angreppssätt för att förändra normer bland pojkar i lagidrott

Forskning på Locker Room Talks angreppssätt för att förändra normer bland pojkar i lagidrott

Riksidrottsförbundet tilldelar Inger Eliasson vid Umeå Universitet och Jesper Fundberg vid Malmö Universitet forskningsmedel för en studie om jämställdhetsarbete inom idrotten.

Locker Room Talks angreppssätt för att förändra traditionella maskulinitetsnormer bland pojkar i lagidrott ska studeras. 

Idrottsrörelsen beslutade 2017 att intensifiera jämställdhetsarbetet. Och parallellt med det initierade också Riksidrottsförbundet ett samarbete med Locker Room Talk. Inger Eliasson vid Umeå Universitet och Jesper Fundberg vid Malmö Universitet tilldelas nu forskningsmedel för projektet ”Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande. En studie av Locker Room Talks utbildningsinsatser kring omklädningsrumsjargong”.

– Vårt arbete för en jämställd idrott är en förutsättning för en stabil och relevant idrottsrörelse. Forskningen är en mycket viktig pusselbit i helheten för att Riksidrottsförbundet som företrädare för idrottsrörelsen också ska kunna ge rätt stöd och peka åt rätt håll vad gäller åtgärder och satsningar som också bidrar till förändring, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Syftet är att öka kunskapen om villkor för, och betydelse av, utbildning för förändring av problematiska maskulinitetsnormer bland pojkar aktiva i lagidrott.

– Ju mer vi kan öka kunskap och förståelse för både möjligheter och begränsningar i den här typen av arbetssätt, desto bättre kan vi bli på att göra mer av det som ger bäst effekt för att uppnå en jämställd idrott, säger Jenny Svender, jämställdhets- och forskningsansvarig Riksidrottsförbundet.

Tidigare jämställdhetssatsningar inom idrotten har ofta fokuserat på flickor och kvinnor, men det har inte bidragit till att ändra den struktur och kultur som orsakar jämställdhet. Att utbilda unga pojkar i mansdominerade lagidrotter i frågor om jämställdhet och maskulinitet är ett relativt nytt grepp, varför det är relevant att vetenskapligt undersöka dess utformning, betydelse och effekter.

– Projektet är spännande eftersom det fokuserar på förändring av normer och beteenden. Det ska bli intressant att följa Inger Eliassons och Jesper Fundbergs arbete i forskningsprojektet, säger Jenny Svender.

Studien pågår under 2019 och 2020.

För mer information kontakta

Jenny Svender
Jämställdhets- och forskningsansvarig Riksidrottsförbundet
08-699 62 52