Hem / Alla nyheter / Forskningsrapport ger ny kunskap om förändringar av maskulinitetsnormer

Forskningsrapport ger ny kunskap om förändringar av maskulinitetsnormer

Kompetens, tålamod och att idrottsrörelsen själv tar ansvar för jämställdhetsarbete är viktigt för att nå målen i Strategi 2025. Det är några av resultaten i en forskningsrapport om Locker Room Talk 8-veckorsprogram.

Forskningsrapporten Att förändra maskulinitet genom utbildning av pojkar inom lagidrott är en fallstudie av Locker Room Talk 8-veckorsprogram av Jesper Fundberg, Malmö universitet och Inger Eliasson, Umeå universitet.

– Det finns få vetenskapliga studier att luta sig mot när det gäller att synliggöra och förändra maskulinitetsnormer inom idrotten. Med hjälp av rapporten kan vi fortsätta forma jämställdhetsarbetet på bästa sätt för att ännu bättre ge stöd till förbund och föreningar i förändringsarbetet, säger Sofia B Karlsson, ansvarig för arbetet med jämställdhet och inkludering, Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet inledde ett samarbete med Locker Room Talk under 2018 som ett av flera initiativ i arbetet med jämställd, trygg och inkluderande idrott. Då beslutade RF också att låta forskare följa metoden för att se hur väl angreppssättet skulle falla ut. Rapporten visar att utbildningsprogrammet har flera brister trots goda intentioner. Bland annat lyfts att innehållet inte har ett tydligt barnperspektiv, tillsammans med problematiken att punktinsatser inte ger den långsiktiga och hållbara effekt som krävs för att nå förändring.

– Organisationen har riktat ljus på viktiga frågor om problematisk maskulinitet, men i detta fall leder inte utbildningen till de mål som sätts upp. Därtill är utbildningen för kort, grund och passar inte för att lösa problemen som beskrivs, säger Inger Eliasson, en av forskarna i studien.

Några av slutsatserna i rapporten

  • Innehållet är inte tillräckligt anpassat med ett tydligt barnperspektiv till målgruppen pojkar 10–14 år utan utgår främst från vuxna mäns perspektiv.
  • Vetenskapliga teorier bör ligga till grund för att förändra problematisk maskulinitet och då krävs pedagogisk professionell kompetens hos ansvariga och utbildare.
  • Kort utbildning där lagens ledare eller andra ansvariga i föreningen inte inkluderas har begränsade förutsättningar att leda till faktiska förändringar.

– Att fokusera på maskulinitetsnormer och förväntningar som kan finnas på killar och män är en avgörande del i jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen. Förtroendevalda, tränare och ledare har en stor möjlighet och ansvar att bidra till en mer jämställd idrottsmiljö och i mötet med pojkar inom idrotten är kunskap om manlighet och normer extra viktigt, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta

Sofia B Karlsson
Sakansvarig jämställdhet och inkludering Riksidrottsförbundet
08-699 61 77