Hem / Alla nyheter / Förtydliganden från Folkhälsomyndigheten till hjälp för föreningar och förbund

Förtydliganden från Folkhälsomyndigheten till hjälp för föreningar och förbund

Hur ska ”enstaka matcher eller tävlingar” för barn födda 2005 och senare tolkas? Och vad gäller för personer födda 2004 och tidigare från 14 december? RF tillsammans med Folkhälsomyndigheten vill idag hjälpa föreningar och förbund med förtydliganden.

– Dessa klargöranden är en del av det löpande samråd som sker mellan Folkhälsomyndigheten och den samlade idrottsrörelsen via Riksidrottsförbundet. Tack vare denna samverkan får föreningar och förbund hjälp så det blir lättare för dem att på ett ansvarsfullt sätt med smittskydd i främsta fokus också klara att upprätthålla idrottsaktiviteter som följer gällande råd, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Från den 14 december gäller nya nationella allmänna råd, som meddelades av Folkhälsomyndigheten tidigare i veckan. RF har fått många frågor om hur vissa begrepp kring idrottsverksamhet ska tolkas.

Folkhälsomyndigheten har idag hjälpt idrottsrörelsen med förtydliganden enligt nedan:

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher eller tävlingar. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter.

Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt.

Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras.

Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Enligt de nya nationella råden bör personer födda 2004 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16